Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIV Ogólnopolski konkurs „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.”

Już po raz czternasty Muzeum Górnośląskie w Bytomiu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego. Tym razem będziemy opisywać dzieło Zbigniewa Pronaszki Szachista ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Konkurs jest skierowany do młodzieży uczącej się w szkołach podstawowych i średnich. Polega na opisaniu w dowolnej formie literackiej zaproponowanego dzieła sztuki znajdującego się w zbiorach Muzeum Górnośląskiego. Tegoroczny temat stanowi obraz Zbigniewa Pronaszki Szachista. Forma pracy powinna łączyć zarówno walory literackie, jak i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Konkurs Obraz a słowo… motywuje do interpretowania artefaktów kultury, inspiruje do studiów polskiej sztuki, literatury, historii, jest przyczynkiem do rozwijania umiejętności językowych i retorycznych. Jurorzy konkursu oceniają m.in. warsztat pisarski uczestników, umiejętność łączenia przez nich faktów, wyciągania wniosków, kreatywność i zdolność przekonywania do własnego zdania. To jeden z tych projektów, które pobudzają wyobraźnię młodych ludzi, pozwalają im patrzeć szerzej i wyjść poza schematyczne myślenie.

Uczniowie mogą składać prace do 12 stycznia 2018 r. Wyniki poznają w kwietniu. Wtedy też odbędzie się uroczysta gala finałowa, podczas której wręczone zostaną nagrody rzeczowe, statuetki Gęsie Pióra, a także – co dla uczestników stanowi największe wyróżnienie – publikacje z tekstami laureatów konkursu. Motywy ze zwycięskich tekstów staną się ponadto podstawą dla filmu emitowanego podczas gali.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
pl. Jana III Sobieskiego 2
41-902 Bytom.

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego

Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkolnej. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach: literackiej i formalnej. Kategoria literacka obejmuje prace, w których w znaczący sposób ujawnia się forma literacka (opowiadania, wiersze, dramaty, rozmowy, listy itd.). Kategoria formalna prezentuje klasyczną analizę dzieła sztuki, analizę porównawczą lub esej. W szczególnych przypadkach Organizator rości sobie prawo do samodzielnego umieszczenia pracy w określonej kategorii.

Forma pracy powinna łączyć walory literackie i kompletny opis wszystkich elementów dzieła malarskiego. Kwestię wyboru formy literackiej i metody opisu pozostawiamy autorom. Pracę należy zatytułować.

Pierwszy etap eliminacji i wybór prac zgłoszonych do finału konkursu będzie miał miejsce w szkołach; przeprowadzą go nauczyciele. Wybrane prace (eseje lub inne formy opisu) przesłane zostaną następnie do Muzeum Górnośląskiego.

Prace powinny zostać dostarczone w formie elektronicznej (wysłane na adres: edukacja@muzeum.bytom.pl) oraz jako wydruk komputerowy. Prosimy o wypełnienie karty opisu pracy (załącznik nr 1 w REGULAMIN KONKURSU LUTERACKIEGO-1_kor_).

Prace należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Autorzy wyrażają zgodę na publikację nagrodzonych prac w wydawnictwie pokonkursowym, prezentację w całości lub we fragmentach w materiałach związanych z konkursem (patrz Regulamin Konkursu).

Biuro organizacyjne:
Dział Edukacji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Osoby organizujące i nadzorujące konkurs: Anna Rak i Marek Ryś
Kontakt: 32 281 82 94 w. 127

Terminarz:
Prace mogą być nadsyłane do 12 stycznia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w kwietniu 2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Muzeum: www.muzeum.bytom.pl oraz podczas gali finałowej konkursu (kwiecień 2018 r.).
Najlepsze prace zostaną opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: kwiecień 2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, publikacja prac

Przedział wiekowy: młodzież szkolna

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny