Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX Ogólnopolski Konkurs „Ceramiony” 2018

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i plastycznych oraz uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej oraz osób prywatnych. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: dzieci/ młodzież/ dorośli.

Tematyka prac dowolna.
Technika ceramiczna- również dowolna.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace własne. Każdy autor może zgłosić więcej niż jedną pracę.
Zgłoszenia na konkurs- za pośrednictwem instytucji lub indywidualnie. Osoby niepełnoletnie zgłaszają rodzice, opiekunowie prawni lub instytucje (nauczyciele lub instruktorzy).

Opisane prace (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, a jeśli praca jest zgłaszana przez instytucję także: imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana, nazwa i adres (a także telefon, e-mail instytucji) należy przesłać do 4 grudnia 2018 na adres:

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
Pl. K. Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg
z dopiskiem "CERAMIONY"

Kryteria oceny prac:
a) poziom artystyczny prac,
b) jakość wykonania,
c) oryginalność pracy,
d) stopień trudności wykonania.

Dla autorów najlepszych prac przewidziane są nagrody, a najciekawsze  prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej w CSE „Światowid” oraz na stronie www.swiatowid.elblag.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z koordynatorką konkursu - Ewą Bednarską-Siwilewicz  pod  nr tel. 55 611 20 64.

 

Regulamin konkursu

karta zgłoszeniowa
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: grudzień 2018

Nagrody: nagrody rzeczowe, wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 7 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny