Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XIX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok”

MDK Pabianice zaprasza dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat do udziału w konkursie plastycznym w którym zadaniem jest stworzenie kartki świątecznej (bożonarodzeniowej lub noworocznej).

Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
- powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
- prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
- powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej


Technika wykonania pracy: grafika, malarstwo, rysunek.
Format prac: maksymalnie A-5.


Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych. Prace na konkurs wraz z wypełnionym formularzem należy dostarczyć do organizatora konkursu do 24 listopada 2017 r.Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 PabianiceWyniki konkursu do 1 grudnia 2017 r.
Regulamin:


1. Celem konkursu jest:
- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej
- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej
- stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych)
- poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
2. Prace powinny spełniać następujące kryteria:
- nie mogą powtarzać (naśladować) wcześniej publikowanych czy powszechnie znanych prac na w/w temat
- powinny być niepowtarzalne i oryginalne oraz charakteryzować się naturalnością wypowiedzi
- prace mogą nawiązywać do miejscowych tradycji ludowych – mieć w sobie ładunek tzw. regionalizmu
- powinny przedstawiać subiektywnie odczuwany temat we własnej interpretacji plastycznej
3. Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-19 lat.
4. Jeden nauczyciel lub instruktor z danej placówki może zgłosić maksymalnie 20 prac swoich podopiecznych.
5. Format prac: maksymalnie A-5.
6. Technika: grafika, malarstwo, rysunek.
7. Każda praca musi posiadać przyklejoną na odwrocie i czytelnie wypełnioną drukowanymi literami kartę informacyjną która jest dostępna poniżej regulaminu (prace niewłaściwie podpisane nie będą podlegały ocenie).
8. Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy dostarczyć do 24 listopada 2017 r. do sekretariatu MDK lub przesłać na adres:


Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Pułaskiego 38
95-200 Pabianice


9. Informacje o wynikach konkursu ukażą się do 1 grudnia 2017 r. na stronie internetowej www.mdk-pabianice.pl.
10. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o godz. 18:00.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
12. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów i nie będą odsyłane.
13. Uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie zgadzają się powierzyć organizatorowi prawo przekazania informacji i zdjęć z konkursu mediom lokalnym oraz zamieszczenia ich na stronie internetowej MDK-u.


 

Karta informacyjna do 18 latKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 01.12.2017

Nagrody: -

Przedział wiekowy: 5-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny