Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ: „ŚWIAT W OCZACH NAJMŁODSZYCH–RODZINNE PASJE”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej z cyklu  „Świat w oczach najmłodszych”.

Rodzina, to coś wspaniałego, prawdziwego i bliskiego. Coś, o co warto zadbać i stale pielęgnować. Na pewno pomagają w tym rodzinne pasje, które umacniają więzy, dostarczają poczucia bezpieczeństwa i miłości, ale też dobrej zabawy.

Zabierzcie nas tam, gdzie dobrze odpoczywacie, bawicie się lub po prostu miło spędzacie czas na rozwijaniu rodzinnych upodobań.

Razem z Wami chcemy się cieszyć każdą chwilą spędzoną z rodziną, więc wyślijcie nam swoje prace. Będą one dla nas zarówno źródłem artystycznych wzruszeń, jak i cenną wskazówką w umacnianiu rodzinnych relacji.

Prace przysyłajcie  na adres:

Szkoła Podstawowa w Nałęczowie
ul. Spółdzielcza 17
24-150  Nałęczów

z dopiskiem „Rodzinne pasje”

Cele konkursu:

 • rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci,

 • doskonalenie warsztatu plastycznego, poznawanie różnorodnych form i technik plastycznych,

 • prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.


Warunki uczestnictwa:

 • wiek uczestników: od 3 do 9 lat (do klasy III szkoły podstawowej włącznie),

 • format prac: A 3,

 • lista zbiorcza autorów prac z danej placówki lub klasy wraz z nazwiskiem opiekuna,

 • w konkursie wezmą udział prace plastyczne wykonane techniką rysunkową i malarską,

 • każdy uczestnik może nadesłać jedną samodzielnie wykonaną pracę plastyczną,

 • wszystkie prace powinny być opatrzone na odwrocie metryczką wykonaną według wzoru: 1. imię i nazwisko autora pracy,

 2. wiek, klasa

 3. nazwa i adres placówki, telefon, e-mail,

 4. imię i nazwisko opiekuna.


Bardzo prosimy o czytelne wpisy w metryczce pracy, najlepiej pismem drukowanym.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich reprodukcji, publikacji i ekspozycji bez zgody autora i bez uiszczania autorowi należności finansowych.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody specjalne oraz równorzędne nagrody, wyróżnienia, dyplomy i katalogi.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: DO 5 LUTEGO 2018r. Podsumowanie konkursu odbędzie się w kwietniu 2018r. O dokładnym terminie uroczystości poinformujemy odrębnym pismem.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie naszej szkoły pod nr tel. 81 501 41 30, 693 500 00 88, drogą elektroniczną: spnaleczow@interia.eu  lub na stronie internetowej: www.sp.naleczow.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy:

Urszula Kuropatwa, Zofia Grzywacz-Piotrowska, Joanna Mazurek.

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.02.2018r.

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: 3-9 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny