Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV Ogólnopolska Wiosna Młodych Talentów – Prezentacje 2018 – Wszystkie kolory wiosny

XV OGÓLNOPOLSKA WIOSNA MŁODYCH TALENTÓW  – PREZENTACJE 2018 pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka


,,Wszystkie kolory wiosny” to hasło  na 2018r.


Wiosna to czas kolorów. Wtedy świat budzi się po zimowej drzemce, topnieje śnieg, ptaki zaczynają wesoło śpiewać, bociany wróciły już z ciepłych krajów i budują gniazda , a zwierzęta wychodzą ze swoich zimowych norek. Gleba pełna jest dżdżownic, pojawiają się pracowite pszczoły, koty leniwie wygrzewają się na słońcu, a żaby cieszą się kroplami deszczu. Rolnicy  rozpoczynają prace w polu. Coraz chętniej wychodzimy na spacer do parku czy lasu. Świat przypomina zaczarowaną krainę. Inspiracją mogą być też zwyczaje ludowe, topienie Marzanny, święta wielkanocne, a może dzień wagarowicza. A gdyby wiosna była postacią, jak namalować jej portret?


Cele konkursu


- propagowanie spontanicznej ekspresji plastycznej dziecka
- popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi
- promocja nauczycieli i instruktorów plastyki o niekonwencjonalnych metodach pracy z młodymi artystami


Zasady udziału


Jeden uczestnik może złożyć max. 3 prace. Można też zgłosić zbiorowo najlepsze prace grupy (koła, klasy, szkoły), ilość prac nie powinna przekroczyć 10 .


Wiek uczestników : 5 – 20 lat


Technika dowolna: malarstwo, rysunek, grafika, kolaż , rzeźba (oprócz technik z materiałami sypkimi i nietrwałymi)


Opatrzenie każdej pracy kartą informacyjną : imię i nazwisko, wiek, adres domowy autora lub placówki rekomendującej prace oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem zostały wykonane


W przypadku, gdy prace będą dostarczane zbiorowo – prosimy o dołączenie listy uczestników


Termin nadsyłania prac – do 10. 03. 2018 r.


na adres:

Hajnowski Dom Kultury,
ul. Tamary Sołoniewicz 4
17-200 Hajnówka


Wystawa planowana jest na kwiecień/maj 2018 r.


Komisja konkursowa wyłoni z poszczególnych grup wiekowych (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat, 16-20 lat) najciekawsze prezentacje indywidualne i zespołowe. Autorzy najlepszych prac otrzymają statuetki pn. ,, TALENT 2018” oraz medale, dyplomy i foldery.


Komisja może przyznać Nagrodę Grand Prix za szczególne osiągnięcia artystyczne.


Organizator ma prawo wyboru po jednej pracy z nagrodzonych zestawów do ,,Galerii Talentów” HDK. Pozostałe prace nie będą odsyłane, natomiast można je odebrać w przeciągu miesiąca od zakończenia wystawy. Po tym terminie przechodzą na własność organizatora.


Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997r. Dz.U.Nr.133 poz.833 z póź.zm).


Informacji na temat konkursu udziela Sekretariat HDK – tel: 85 682 32 03


oraz st. instruktor d/s plastyki i reklamy  Zenaida Jakuć  www.hdk.hajnowka.pl    hdk@hdk.hajnowka.plKonkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.05.2018

Nagrody: statuetki, medale

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny