Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZUZapraszamy do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Plastycznym - Architektura Mojego Krajobrazu.

XV WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY
ARCHITEKTURA MOJEGO KRAJOBRAZU
Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla dzieci, młodzieży i dorosłych województwa śląskiego. W kategorii – malarstwo obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,
II grupa – klasy IV-VII szkoły podstawowej,
III grupa – klasy II-III gimnazjum,
IV grupa – młodzież w wieku 16-19 lat.

W kategorii - fotografia konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich grup wiekowych.

2. Każdy uczestnik może nadesłać jedną pracę fotograficzną lub malarską (nie rysunkową) o wymiarach do 50 x 70 cm.

3. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, adres zamieszkania, dokładny adres, numer telefonu, opis pracy (techniki) oraz temat. Prace nieopisane będą zdyskwalifikowane.

4. Instytucje i osoby prywatne nadsyłające prace na konkurs proszone są o czytelne wypełnienie karty zgłoszenia w/g wzoru pkt 3. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do powielania, publikacji prac oraz wizerunku autorów.

5. Prace należy przesłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie lub dostarczyć osobiście, gdyż organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia.

Termin: Prace należy składać/nadsyłać do 20 PAŹDZIERNIKA 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji, ul. Modrzewiowa 3 42-262 Poczesna, Tel.: 34 327 40 78; kom. 666 838 186.

Uroczyste otwarcie wystawy, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 30 października 2017 r. o godzinie 14.00 w budynku głównym Centrum Kultury przy ul. Modrzewiowej 3.

 

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: malarstwo 6-19 lat, fotografia bez ograniczeń

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny