Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVI MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DZIECI I MŁODZIEŻY „TĘCZOWY KALENDARZ”

MDK nr 2 w Tychach po raz kolejny zaprasza młodych twórców do udziału w międzynarodowym konkursie plastycznym. Ideą konkursu jest stworzenie kalendarza z pracami uczestników. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat.
Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualnie, organizator nie dopuszcza prac zbiorowych. Prace na konkurs mogą zgłaszać nauczyciele a także indywidualnie uczestnicy konkursu.

Tematyka prac:

Marzenia, przygody i przeżycia związane ze zmianami pór roku przedstawione za pomocą plastycznych środków wyrazu.

Praca powinna być ilustracją  jednego z dwunastu miesięcy roku.

Technika:

- malarstwo (z wyłączeniem malarstwa na szkle oraz batiku),
- pastel,
- inne płaskie i trwałe techniki barwne (z wyłączeniem fotografii).

Format:

- A3 (42 x 29,7 cm) lub A2 (42 x 59,4cm) – w układzie poziomym.

Prace należy opisać na odwrocie wg wzoru podanego w regulaminie i dostarczyć do organizatora do dnia 7 listopada 2018 r. Uwaga- prac nie należ rolować, nie można ich też oprawiać w ramki.

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
43-100 Tychy, ul. Elfów 56

tel./fax (32) 227 31 10

e-mail: mdk2@oswiata.tychy.pl

Dodatkowe informacje: www.mdk2tychy.pl


Tęczowy-kalendarz-logo-2018.jpg


Regulamin Konkursu "Tęczowy Kalendarz 2019"

Zgoda na udział dziecka w konkursie "Teczowy Kalendarz"


Rules of "Rainbow Calender" competition
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 11.2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny