Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVI MŁODZIEŻOWE ZATARGI Z TEATREM pod hasłem „Do miasta cyrk zajechał….”

Już po raz szesnasty MDK Bolesławiec zaprasza na ogólnopolskie spotkanie młodych ludzi reprezentujących grupy teatralne z całego kraju.

W pierwszych dniach wiosny (22-24 marca) gorąco zapraszamy do Teatru Starego, którego scena jest otwarta dla różnych form teatralnych prezentowanych przez młodych

Chcielibyśmy, aby to właśnie Bolesławiec był tym miejscem, gdzie chętnie przyjeżdża się prezentować swoją pasję, pracę i twórczość. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze doświadczenie, a także sam teatr jest już doskonałą gwarancją wydarzenia kulturalnego na długo zapadającego w pamięć.

Nasz festiwal ma formę konkursową, a młode teatry będzie oceniać profesjonalne jury. Planujemy również wiele imprez towarzyszących, w tym warsztaty rozwijające umiejętności przydatne młodym aktorom.

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu/Teatr Stary w Bolesławcu – mdkboleslawiec.pl
Festiwal odbędzie się w dniach 22 – 24 marca  2019 roku w Teatrze Starym w Bolesławcu.

W festiwalu może wziąć udział młodzież od 14 do 21 roku życia. Konkurs adresowany jest do amatorów, w spektaklu nie mogą brać udziału zawodowi aktorzy.
Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 30 minut, czas przygotowania się aktorów na scenie - do 10 minut. W przedstawieniu nie można wykorzystywać materiałów łatwopalnych, sypkich, płynnych, których usunięcie ze sceny zajmie więcej niż 2 min.

Do udziału w festiwalu mogą być dopuszczone następujące formy teatralne: teatr dramatyczny, teatr plastyczny, teatr tańca, monodram, teatr muzyczny, teatr lalkowy, teatr poezji, teatr ruchu. Niedopuszczona natomiast jest forma kabaretowa

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagraniem spektaklu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 3 lutego 2019 roku (decyduje data nadania) na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury im. St. Wyspiańskiego
ul. Grunwaldzka 5
59 – 700 Bolesławiec

z dopiskiem: XVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Zatargi z Teatrem

Możliwe jest również zgłoszenie drogą internetową na adres: mdkboleslawiec@interia.pl

Zakwalifikowane przez radę artystyczną teatry zostaną o tym poinformowane do 18.02.2019 r.

Każda z zakwalifikowanych grup przesyła szczegółową informację o potrzebach, jakie konieczne są dla właściwego zaprezentowania spektaklu (w tym potrzeby dotyczące oświetlenia i nagłośnienia).

Każda z zakwalifikowanych grup opłaca akredytację, która wynosi 50 zł od grupy na konto Rady Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury im. St. Wyspiańskiego w Bolesławcu nr konta: 97 1750 0012 0000 0000 3891 8443.

Organizatorzy gwarantują profesjonalną scenę teatralną z oświetleniem i nagłośnieniem.

 

regulamin

karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 marca 2019

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 14-21 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: grupowy