Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Grafika 2018″

MDK "Pod Akacją" w Lublinie zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych (z wyjątkiem szkół plastycznych) do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Grafika 2018". Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac.

Tematyka prac dowolna.
Technika wykonania prac: monotypia, sucha igła, litografia, linoryt, papieroryt, gipsoryt, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta.
Format prac: dowolny

Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

 • klasy I – III szkoły podstawowej,

 • klasy IV– VI szkoły podstawowej,

 • VII klasa szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne,

 • szkoły ponadpodstawowe.


Prace należy przesłać do 20 października 2018r. pod adresem:

Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
ul. Grodzka 11
20-112 Lublin

Do zestawu prac należy dołączyć listę autorów z podziałem na grupy wiekowe i techniki, a na opakowaniu wpisać nazwę konkursu i województwa.

grafika logo

 

Regulamin

ORGANIZATOR: • Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie


WSPÓŁORGANIZATOR: • Instytut Sztuk Pięknych Wydział Artystyczny UMCS


CELE KONKURSU: • inspirowanie do własnej pracy twórczej,

 • doskonalenie umiejętności warsztatowych,

 • wychowanie dzieci i młodzieży przez sztukę i dla sztuki,

 • prezentacja dorobku dzieci i młodzieży w dziedzinie grafiki.


ZASADY UCZESTNICTWA: • uczestnicy – uczniowie szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowo-wychowawczych (z wyjątkiem szkół plastycznych),

 • temat i format dowolny,

 • technika: monotypia, sucha igła, litografia, linoryt, papieroryt, gipsoryt, drzeworyt, staloryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mezzotinta,

 • ilość prac nieograniczona,

 • każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa), imię i nazwisko nauczyciela, pod którego kierunkiem praca została wykonana, nazwa i adres (telefon, fax, e-mail) szkoły.


TERMIN


Prace należy przesłać do 20 października 2018r. pod adresem: Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”, Grodzka 11, 20-112 Lublin:

 • do zestawu prac należy dołączyć listę autorów z podziałem na grupy wiekowe i techniki,

 • na opakowaniu wpisać nazwę konkursu i województwa


OCENA PRAC:


Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

 • klasy I – III szkoły podstawowej,

 • klasy IV– VI szkoły podstawowej,

 • VII klasa szkoły podstawowej, klasy gimnazjalne,

 • szkoły ponadpodstawowe.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW:


Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie internetowej MDK „Pod Akacją” na początku listopada 2018r.

NAGRODY:


Laureaci etapu ogólnopolskiego zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej 23 listopada 2018 r. oraz do udziału w imprezach towarzyszących podsumowaniu XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "GRAFIKA 2018" -
m.in. w warsztatach, które odbywać się będą 24 listopada 2018r.

Koszty podróży i pobytu w Lublinie pokrywają  jednostki delegujące. Organizatorzy zarezerwują noclegi dla laureatów i nauczycieli, którzy potwierdzą swój udział w finale konkursu.

UWAGI KOŃCOWE: • nie dopuszcza się prac zbiorowych,

 • koszty przesłania i doręczenia pokrywa nadawca,

 • prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatorów,

 • organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac bez wypłacania honorariów autorskich,

 • nie będą oceniane prace nagradzane i wyróżniane w innych konkursach

 • werdykt komisji jest ostateczny i niepodważalny.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w formularzach i kartach zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia (zgodnie z RODO). Opiekunom prawnym uczestników i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: imienia i nazwiska, wieku, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu.

 3. Administratorem danych jest Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie,
  20-112 Lublin, ul. Grodzka 11.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji wydarzenia oraz jego prezentacji w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

 5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów multimedialnych zawierających wizerunek osób biorących udział w konkursie.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


Pobierz regulamin

Pobierz wzór opisu pracy
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2018

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny