Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ZIELONA LOKOMOTYWA” 2018

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu zaprasza dzieci do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Zielona lokomotywa". Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 7-9 lat (klasy 1-3 szkoły podstawowej oraz uczestnicy zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego).

Jeden uczestnik może zgłosić na konkurs do trzech prac. Pod kierunkiem jednego nauczyciela może powstać do 15 prac konkursowych.

Tematyka prac - inspiracją powinny być literatura i poezja dla dzieci.
Technika wykonania prac: malarstwo (z wyjątkiem malowania na szkle)
Format prac: co najmniej A3

Prace na konkurs należy opisać na odwrocie pismem drukowanym ( autor, wiek, placówka, nauczyciel) i dostarczyć do 11 maja 2018 r. do organizatora konkursu:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław

 

 

Regulamin
XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„ZIELONA LOKOMOTYWA”


Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.

Cele konkursu – popularyzacja działań plastycznych, inspirowanych literaturą dziecięcą. Prezentacja twórczości dziecka.

Tematyka – tematem jest szeroko ujęta, malarska interpretacja literatury i poezji dla dzieci.

Technika – wszystkie techniki malarskie (wyklucza się malarstwo na szkle, rysunek, grafikę, plastelinę).

Warunki – format pracy – minimum A3, maksymalnie 3 prace od jednego uczestnika i nie więcej, jak 15 prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela.

Uczestnictwo – konkurs kierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz do uczestników zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Wiek –  od 7 do 9 lat, dzieci w wieku przedszkolnym wykluczamy.

Termin i miejsce nadsyłania prac –   do 11 maja 2018 na adres naszej placówki:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka
ul. Najświętszej Marii Panny 14-16
88-100 Inowrocław.

Opis prac –  prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie pismem                    drukowanym:  autor, wiek, placówka, nauczyciel.

Wystawa pokonkursowa – podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi 25 maja 2018 roku w siedzibie placówki o godzinie 15.00.

Postanowienia końcowe
–     prace niezgodne z regulaminem lub zniszczone nie będą rozpatrywane.
-      Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.
-      Nagrody wysyłamy drogą pocztową.

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25 maja

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-9 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny