Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII BIENNALE EKSLIBRISU – konkurs dla dzieci i młodzieży

Miejska Biblioteka Publiczna w Żarach zaprasza dzieci i młodzież w wieku od 6 do 19 lat.
Każdy uczestnik może nadesłać dowolną ilość prac - ekslibrisów, wykonanych w dowolnej technice graficznej (tradycyjnej lub współczesnej wykonanej w komputerowym programie  graficznym), w 3.egzemplarzach autorskich, tzn. sygnowanych własnoręcznym podpisem autora (podpis wykonuje się ołówkiem pod grafiką ekslibrisową, na awersie). Dopuszcza się również technikę kopiowania rysunku w cynkotypii (symbol Pl) i w offsecie (P7), pod warunkiem przedłożenia trzech identycznych odbitek. Organizatorzy proszą, by nie nadsyłać odręcznych projektów i rysunków.


Tematyka prac konkursowych jest dowolna, prace muszą jednak spełniać warunki znaku
własnościowego książki z księgozbioru prywatnego, szkoły, instytucji lub organizacji. W 2018 roku, z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizatorzy konkursu wprowadzają dodatkową kategorię konkursową dla wydarzenia Niepodległość.
Format prac: nie większy niż A6, co wynika z tradycyjnej funkcji księgoznaków.


exlibris ŻART 2018


Na odwrocie każdego ekslibrisu należy wpisać ołówkiem czytelnie następujące dane o autorze:
- nazwisko i imię, rok urodzenia, klasa - np.: Kowalski Jan, 2005r.,kl. VI,
- miejscowość  zamieszkania  i  skrót nazwy placówki,  z  ramienia  której  występuje  uczestnik i  kraj zamieszkania np.:
Żary, Szkoła Podstawowa nr 2, Polska
- technikę wykonania i rok powstania pracy np.: X3 linoryt, (lub inna technika) 2018;

b) do nadesłanych z placówek prac  konkursowych prosimy dołączyć zbiorczy wykaz z następującymi danymi:
- nazwiska i imiona autorów, rok urodzenia, klasę w roku szkolnym 2017/2018,
- opis prac, tj. tekst (napis) zawarty w obrazie, technikę i rok powstania pracy - np.:
EX LIBRIS Wisława Szymborska ,X3-linoryt 2018
- dokładny adres placówki oświatowej lub kultury z kodem pocztowym i numerem telefonu oraz e-mailem (przy zgłoszeniach indywidualnych - adres domowy, tel. oraz e-mail),
- imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora plastyki.


Nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w następujących kategoriach:
a) Ekslibris o tematyce dowolnej
b) Ekslibris wydarzenia Niepodległość

W każdej kategorii wyróżnione zostaną następujące grupy wiekowe:
- grupa I od 6 do 10 lat kl. O – IV
- grupa II od 11 do 15 lat - kl. V -VII i gimnazja
- grupa III od 16 do 19 lat - szkoły średnie
- grupa IV młodzież szkół kształcenia artystycznego:
a) do lat 14
b) od 15 do lat 19


Jury przyzna pierwszą, drugą i trzecią nagrodę w każdej grupie oraz wyróżnienia.


Zgłoszenia prac na konkurs do 15 czerwca 2018 r.


MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŻARACH
ul. Wrocławska 11
68-200 ŻARY

z dopiskiem "Konkurs na Ekslibris"
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29.09.2018

Nagrody: nagroda za I, II, III miejsce, wyróżnienia

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny