Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Darujmy światu pokój”

Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-19 lat - do plastycznych wypowiedzi na temat otaczającej ich rzeczywistości w kontekście prawa do życia w świecie wolnym od wojen. Prace konkursowe powinny prezentować twórczość plastyczną będącą reakcją, przestrogą i protestem przeciwko złu dziejącemu się na świecie, przeciwko przemocy. Twórczość ta powinna być afirmacją życia, miłości i radości, idei poszanowania drugiego człowieka niezależnie od koloru jego skóry, rasy czy wyznawanej religii.

Zasady uczestnictwa:
Hasło konkursu: „Darujmy światu pokój”.
Uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku od 7 do 19 lat. Konkurs ma zasięg międzynarodowy.
Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace indywidualnych autorów. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Ilość i format prac: maksymalnie 2 prace jednego autora w formacie A3 (42 x 29,7 cm). Prace nie mogą być podklejane ani oprawione.

Technika: malarstwo, pastel, rysunek, grafika oraz dowolne techniki płaskie, z wyłączeniem batiku i malarstwa na szkle.

Opis prac na odwrocie:
- imię i nazwisko (prosimy o czytelne podpisywanie prac),
- wiek,
- adres e-mail, adres autora lub adres placówki w przypadku zgłaszania prac przez instytucję (dom kultury, szkoła, klub itp.).

Termin i miejsce składania prac:
Prace w płaskich, sztywnych opakowaniach należy nadsyłać w nieprzekraczalnym
terminie do 29 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, ul. Śniadeckiego 24, 32-600 Oświęcim.

 

Regulamin konkursu
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 21 września

Nagrody: nagrody, wyróżnienia, kwalifikacje na wystawę

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny