Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY im. Jana Bułhaka pt. „Pejzaże wokół mojego miasta”

Pałac Młodzieży w Łodzi zaprasza do udziału w kolejnej XVIII już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego im. Jana Bułhaka pt. „Pejzaże wokół mojego miasta”.

Konkurs jest nie tylko zaproszeniem do prezentowania krajobrazów z całej Polski, ale również ma na celu popularyzację wśród młodzieży postaci wybitnego fotografa, Jana Bułhaka. Konkurs jest adresowany do młodych fotografów, górną granicą wieku jest 21 lat. Prezentowane prace muszą być związane z tematem przyrody i pejzażem regionu, z którego pochodzi autor zdjęć.

Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 5 prac w dowolnej technice (serie zdjęć będą traktowane jako całość).

Organizator dopuszcza do Konkursu wyłącznie prace w formie czarno-białych lub barwnych odbitek na papierze światłoczułym w formacie:
-czarno-białe: od 13 x 18 cm do 30 x 40 cm,
-barwne: od 15 x 21 cm do 24 x 30 cm.

Do prac należy dołączyć ich kopie w formie elektronicznej w formacie JPG o wymiarach min. 1200x1600 pikseli zapisane na płycie CD.

Prace należy opisać na odwrocie: imię i nazwisko, tytuł pracy oraz ponumerować.
Do przesyłki należy dołączyć czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (załączony na ostatniej stronie regulaminu).

Prace należy nadsyłać na adres:

Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima
94-050 Łódź
al. Wyszyńskiego 86

w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) z dopiskiem: „Konkurs Fotograficzny im. J. Bułhaka

 


REGULAMIN 


KARTA ZGŁOSZENIA
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: do 21 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny