Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ŁAJBA 2018

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz z gimnazjów.

Tematyka prac musi być związana z morzem i z marynistyką.
Technika wykonania prac: malarstwo, pastel i inne płaskie techniki barwne.
Format prac: A4 lub A3.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: kl. 0-III szkoły podstawowej, kl. IV-VII szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalne.

Na odwrocie każdej pracy powinien znajdować się: tytuł pracy, pełne imię i nazwisko autora, kategorię wiekową, nazwę i adres placówki zgłaszającej, pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego. Nieopisane prace nie będą brane pod uwagę.

Prace konkursowe (maksymalnie 10 prac z jednej placówki w każdej kategorii wiekowej) wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać na adres sekretariatu Konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Małachowskiego 9, 76-200 Słupsk

z dopiskiem „Łajba 2018 – Konkurs plastyczny”.

 

Regulamin konkursu plastycznego

Karta zgłoszenia - konkurs plastyczny

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 24 marca

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny