Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży BEZ GRANIC

BEZ GRANIC - konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim BEZ GRANIC, mając nadzieję, że konkurs stworzy wszystkim piszącym możliwości nawiązania wielu poetyckich kontaktów i przyjaźni oraz da szansę na podzielenie się swoją twórczością z innymi. Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 marca 2019 r. o godz. 11.00 w klubie Stara Kotłownia MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w terminie wyznaczonym przez organizatora maksymalnie do pięciu utworów poetyckich, w trzech egzemplarzach każdy. Utwory należy podpisać pseudonimem. Ten sam pseudonim powinien występować na dołączonej małej kopercie, zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, pseudonimem, adresem zamieszkania oraz numerem telefonu swoim bądź opiekuna.

Należy także dołączyć oświadczenie –zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka – dostępne na www.moksir.chrzanow.pl ( aktualności)
Na kopercie prosimy zaznaczyć kategorię wiekową: I kategoria
( uczniowie klas I-III), II kategoria (uczniowie klas IV do VI), III kategoria ( uczniowie klas VII i VIII oraz III klasy gimnazjum), IV kategoria- uczniowie szkół  średnich i zawodowych.
Pozdrawiamy wszystkich młodych poetów i prosimy o wiersze !!!

Adres organizatora konkursu: MOKSiR Chrzanów ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów Informacje: Antoni Dobrowolski -  tel. 662210611
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: MOKSiR Chrzanów ul. Broniewskiego 4, 32-500 Chrzanów

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 23.03.2019

Nagrody: Nagrody rzeczowe - markowe pióra oraz książki

Przedział wiekowy: Szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły śednie i zawodowe

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny