Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „DOM”

Nazwa: XXIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "DOM"

Termin: Prace można nadsyłać do 20 marca 2018 r. Otwarcie wystawy 3 kwietnia 2018 r.
Rozdanie nagród 5 kwietnia godz. 16.00 w MOK Radlin


 

Adres na który należy wysyłać prace:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Radlinie, ul. Rogozina 55, 44-310 Radlin,
kontakt tel. 032/4 57 00 48, kom. 504 122 286,
e-mail: oppradlin@op.pl ; elzbieta.opp@gmail.com


Charakterystyka konkursu: Konkurs kierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół (z wyjątkiem liceów plastycznych), szkół specjalnych, placówek wychowania pozaszkolnego, domów kultury, klubów i świetlic.

Szkoły i placówki, mogą wysłać nieograniczona ilość prac wykonanych w dowolnej technice. Prace nie mogą być rolowane lub składane. Format: minimalny A3 maksymalnie 50x70cm - technika: wszystkie techniki płaskie i formy rzeźbiarskie.

Powinny być opatrzone na odwrocie metryczką, zawierającą imię i nazwisko autora, jego wiek, imię i nazwisko nauczyciela lub instruktora, adres placówki wysyłającej, telefon kontaktowy.

Temat prac:

DOM PEŁEN WZRUSZEŃ


– jest miejscem na ziemi i w sercu,
– jest miejscem wymarzonym lub niechcianym,
– pełen nadziei i pragnień,
– to miejsce naszych spotkań, z których wynikają nowe doświadczenia i emocje,
– radość wspólnego przeżywania chwil szczególnych i codziennych,
– wielkie tragedie i małe smuteczki
– miłość, która się mnoży kiedy się ją dzieli z innymi...

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 05.04.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 4-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny