Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Mój Świat pt. Nieskończoność wyobraźni

Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice" w Lublinie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego  Mój Świat pt. Nieskończoność wyobraźni . Zadanie konkursowe polegać będzie na przedstawieniu w pracach plastycznych w dowolnej technice swojego  świata wyobraźni, niepowtarzalnego, pełnego niezwykłych bohaterów , ich przygód i miejsc widzianych tylko w snach. Celem konkursu jest inspirowanie do twórczych działań w dziedzinie sztuk wizualnych oraz konfrontacja dokonań młodych twórców na płaszczyźnie międzynarodowej.

Warunki konkursu:
- uczestnicy konkursu: dzieci i młodzież w wieku: 5 – 20 lat;
- prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 12 lat, 13 – 15 lat, 16 – 20 lat;
- technika prac dowolna;
- prace fotograficzne nie kwalifikują się do konkursu;
- format prac dowolny;

- prace należy czytelnie opisać pismem drukowanym, według wzoru na karcie zgłoszenia i przykleić na odwrocie pracy;
- przyjmujemy również zgłoszenia indywidualne;
- prace grupowe nie będą oceniane;
- nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Z chwilą doręczenia pracy konkursowej, Organizator uzyskuje licencję niewyłączną, upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
- wykorzystania na stronie internetowej Organizatora,
- wystawienia pracy w ramach wystawy pokonkursowej,
- umieszczenia reprodukcji pracy konkursowej w publikacjach, na plakatach, dyplomach i zaproszeniach promujących konkurs.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
Prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 r. na adres:

Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, ul. Krańcowa 106, 20–320 Lublin
tel. 81 744 16 38, e-mail: sekretariat@ddkbronowice.pl;

Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy/Wyniki

Podsumowanie konkursu połączone z wernisażem prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej odbędzie się w kwietniu 2019 r. w salach DDK ”Bronowice”.
Koordynator konkursu: Ewa Rejmak, tel. 81 444 00 16.

 
Regulamin konkursu PDF + karta zgłoszenia


XXIV_Konkurs_Moj_SwiatNieskonczonosc_Plakat.jpg
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-20 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny