Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXIX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej COLOR ART „We wnętrzu morza”

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXIX  Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Pięknej Color Art w Goleniowie. Jak co roku laureaci konkursu plastycznego wraz z opiekunem zostaną zaproszeni do udziału w pięciodniowych nadmorskich warsztatach artystycznych.


Festiwal jest imprezą cykliczną trwającą od 1990 roku, jest kontynuacją Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcej Twórczości Plastycznej pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO. Jego celem jest jak najszersze propagowanie wszelkich form twórczości plastycznej uprawianych przez młodych twórców. Prace zakwalifikowane do ekspozycji festiwalowej prezentowane będą w Goleniowskim Domu Kultury i w przestrzeni miejskiej. Festiwalowe prace pozostają także w ekspozycji licznych instytucji, prezentowane są na wystawach krajowych i zagranicznych oraz przeznaczane na cele charytatywne.


Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają wszystkie chętne dzieci oraz młodzież. Przyjmowane są zgłoszenia od osób indywidualnych, placówek edukacyjnych, instytucji kultury oraz szkół.


Temat XXIX edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Pięknej „Color Art‘‘ realizowanego w roku 2019 roku brzmi: „WE WNĘTRZU MORZA”.

Aby przybliżyć Wam hasło tegorocznego tematu festiwalu rozwinęliśmy nieco jego ideę, ubierając w słowa nasze przemyślenia…

Sztuka jest obszarem wolności. Wolności wyobraźni. Wolności myślenia.
Sztuka nierozerwalnie związana jest z realizacją marzeń. Marzeń dotyczących codzienności i nie-codzienności.
W dwudziestej dziewiątej edycji COLOR ART proponujemy temat związany właśnie z nie-codziennością. Wyobraźmy sobie morze jako wielki dom, w którym mieszkają nie tylko nasze bałtyckie śledzie, ale różne „cuda-nie widy”, o jakich się ludziom nie śniło. Spróbujmy, aby pojawiły się w naszych „snach” za pomocą farb i pędzli. Wyobraźnią, która granic nie posiada, powołajmy do malarskiego życia motywy roślin i zwierząt. Stworów, które będą przez nas wymyślone. Choć i naszego bałtyckiego śledzia możemy przedstawić w najzupełniej dowolny, własny sposób. Otaczająca rzeczywistość i rzeczywistość malarskiego obrazu niekoniecznie musi oznaczać to samo. Kolory i kształty morskich tematów samodzielnie powołajmy do życia w obrazie. Spróbujmy zobaczyć więcej niż wiemy. Motywów obrazów nie szukajmy w książkach, czy w internecie. Szukajmy w  wyobraźni i w marzeniach.
                                                                                                                      Marek Haładuda


Morze to nie tylko głębiny i fale. Morze to organizm pełen życia, emocji i tajemniczości. Słowo „wnętrze” w tytule użyte jest przez nas celowo. Oddaje ono bowiem żywą naturę, organiczność  i złożoność morskich głębin. Spójrzcie więc w morskie odmęty z zamkniętymi oczami i otwartym umysłem, przyjrzyjcie się swoim uczuciom i stwórzcie na papierze obraz świata istniejącego tylko tam - w waszych sercach.

                                                                                                                    Anna Obszyńska


KATEGORIE WIEKOWE

Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac w następujących w grupach wiekowych:

Kategoria malarstwo
I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

Kategoria grafika (wyłącznie linoryt i monotypia)
I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat

PRACE Z TERENU POWIATU GOLENIOWSKIEGO

Kategoria malarstwo i grafika  (wyłącznie linoryt i monotypia)
I grupa - 6 – 8 lat
II grupa – 9 - 12 lat
III grupa – 13 - 16 lat


Wymiary prac w granicach formatów:
Malarstwo - od A3 do A1,
Grafika – A4 do A2.
W kategorii: Grafika dopuszczamy prace wykonane w technikach: linoryt i monotypia.
Każdy Uczestnik konkursu może przesłać do trzech prac.
Prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.


Prace należy nadsyłać na adres Goleniowskiego Domu Kultury do dnia 12 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do GDK)

Goleniowski Dom Kultury
ul. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
POLSKA

Prosimy dołączyć dopisek na kopercie : XXIX FESTIWAL COLOR ART

Prace należy nadsyłać w twardych opakowaniach zapobiegających ich zniszczeniu (nie zrolowane).
Na odwrocie pracy należy umieścić metryczkę, a do pracy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z podpisanym przez opiekuna prawnego oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.


Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Goleniowskiego Domu Kultury www.gdk.goleniow.pl  oraz w regulaminie konkursu (w załączniku).

 

REGULAMIN

Karta zgłoszenia

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 13 kwietnia 2019 r.

Nagrody: warsztaty nadmorskie oraz nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 6-16 lat

Region: Międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny