Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXV ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej z cyklu „Ziemia jest jedna“. Magia roślin – kwiat

Kwiat symbolizuje gwiazdę na ziemi, nadzieję np. sypanie kwiatów nowożeńcom. Kwiat to niewinność–cnota np: wieńce na głowach z kwiatów oraz wyraz piękna i szczęścia np: girlandy kwiatów, bukiety. Kwiat jest symbolem przemijania i etapów życia (XVII holenderskie martwe natury), pąk–narodziny, pełen rozkwit–dojrzałość, usychanie–śmierć. Kolory kwiatów w wielu kulturach mają znaczenie symboliczne np: czerwony-miłość, biały-niewinność, żółty-zawiść. Kwiat inspirował wielkich artystów: Van Gogh „Słoneczniki“, „Irysy“, Paul Cezanne „Dalie“, Stanisław Wyspiański „Kwiaty Polskie“, Claude Monet „Nenufary“ etc

REGULAMIN KONKURSU

1. Wiek uczestników: od 4 do 25 lat (nie przyjmujemy prac zbiorowych)
2. Proponowane formy wypowiedzi artystycznej: malarstwo, fotografia, rysunek, rzeźba, relief (np. szkło, ceramika, drewno, tektura, drut), grafika komputerowa, techniki własne
Format: dowolny, ale nie przekraczający wymiarów 50 X 70 cm, dla rzeźby format nie przekraczający 30 X 30 X 30 cm
4. Prace powinny być opisane czytelnie (drukiem) na odwrocie: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły lub placówki oświatowej oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29. 08. 1997 rok Dz. U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.) – tekst oświadczenia w załączeniu
5. Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty wpisowej od szkoły lub placówki oświatowej w wysokości 20 zł na niżej podane konto:
MILENIUM BANK/WROCŁAW: 24116022020000000283533312
NAZWA: RADA RODZICÓW MDK „ŚRÓDMIEŚCIE“ – WROCŁAW
TYTUŁ WPŁATY: KONKURS PLASTYCZNY „MAGIA ROŚLIN-KWIAT“
Kopię dowodu wpłaty należy przedstawić wraz z pracami.
6. Szkoła, placówka zakwalifikowana do wystawy otrzyma od organizatorów dyplom za udział w wystawie pokonkursowej i promocję sztuki dziecięcej - realizację pięknej idei wychowania przez sztukę i dla sztuki.
7. Nadesłane na konkurs prace stają się własnością organizatora i wchodzą w skład kolekcji Galerii. Nie przewidujemy zwrotów prac, również tych, które nie zakwalifikowały się do wystawy pokonkursowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do różnych form publikacji nadesłanych prac. Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu.
8. Prace prosimy nadsyłać w terminie do 10. 03. 2018r. na adres: MDK „Śródmieście“, 50 – 208 Wrocław, ul. Dubois 5., tel. (71) 798 67 44; email: mdkwrsr@wp.pl; www.mdksrodmiescie.wroc.pl
O terminie wernisażu (przewidywanym na 18. 04. 2018r., godz. 12,00) i wynikach konkursu powiadomimy na naszej stronie internetowej: www.mdksrodmiescie.wroc.pl

 

KWIAT Regulamin konkursu

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 18.04.2018

Nagrody: dyplomy

Przedział wiekowy: 4-25 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny