Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XXVIII KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ im. Jana Parandowskiego

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych oraz do gimnazjalistów. Zadaniem konkursowym jest napisanie opowiadania na temat związany ze sportem, rywalizacją sportową oraz własnymi doświadczeniami sportowymi. Opowiadanie nie powinno przekroczyć 6 stron maszynopisu (bez strony tytułowej), czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5

Konkurs przebiega dwuetapowo, uczestnicy konkursu składają swoje prace w swoich szkołach, gdzie następuje pierwsza selekcja prac. Szkoły przesyłają 2-3 prace do dalszego etapu konkursu, ostateczny termin przesłania prac przez szkołę upływa 2 kwietnia.

 

Regulamin i załączniki

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: klasy 4-7 SP, gimnazja

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny