Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zabytki Księstwa Siewierskiego w wyobraźni dziecięcej”

Stowarzyszenie Księstwa Siewierskiego oraz Urząd Miasta i Gminy Siewierz organizują konkurs plastyczny „Zabytki Księstwa Siewierskiego w wyobraźni dziecięcej”. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci z I-II klasy Szkoły Podstawowej i ma zasięg regionalny.


Warunki udziału:

  •  praca plastyczna przedstawiająca dowolnie wybrany zabytek znajdujący się w granicach byłego Księstwa Siewierskiego, widziany oczami dziecka, w czasach jego największej świetności

  • o technika dowolna

  • o format pracy A3

  • o kryteria oceny: zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, wartość artystyczna , estetyka, pomysłowość


Pracę plastyczną wraz z metryczką  i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka  należy przesłać  do 25 maja 2018 r. na adres:

Urząd Miasta i Gmin Siewierz, ul .Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, z dopiskiem „Regionalny konkurs plastyczny”
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Stowarzyszenie Księstwa Siewierskiego , Urząd Miasta i Gminy Siewierz

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.05.2018

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 7-8 lat

Region: regionalny

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny