Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zimowy Przyjaciel Zwierząt” wojewódzki konkurs plastyczny

Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu zaprasza dzieci z województwa lubelskiego do udziału w konkursie plastycznym. Zachęcamy prawdziwych przyjaciół zwierząt, aby pokazali nam w formie pracy plastycznej jak pomagają zwierzętom przetrwać trudny czas zimy. Praca może przedstawiać zarówno opiekę nad zwierzętami podjętą przez szkołę jak i domowe/rodzinne przedsięwzięcie. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką  o formacie od A5 do A2 i dostarczona lub przesłana pocztą do Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w  Zamościu, ul. Szczebrzeska 12, 22 – 400 Zamość do dnia 28 II 2019 z dopiskiem „Zimowy przyjaciel zwierząt”

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwiska autora pracy, wiek, nazwa szkoły i numer kontaktowy.
Warunkiem udziału  pracy plastycznej  w konkursie jest dołączenie podpisanej klauzuli zgody, stanowiącej część regulaminu konkursu.
W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie prace indywidualne.
Jeden autor może przesłać na konkurs jedną pracę.

 

REGULAMIN KONKURSU

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 10.03.2109

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3 lat - 14 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny