Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zimowy Przyjaciel Zwierząt” – wojewódzki konkurs plastyczny

Celem  ogólnym konkursu jest propagowanie ochrony przyrody wśród wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych.

Cele szczegółowe to:

-  zapoznanie uczniów z różnymi sposobami na przetrwanie warunków niekorzystnych klimatycznie przez zwierzęta
- wskazanie właściwych zasad wsparcia dzikich zwierząt zimą
- przedstawienie roli dziecka w pomocy zwierzętom
- promowanie wnikliwej obserwacji zwierząt, rozwijanie umiejętności dokumentacji zjawisk przyrodniczych
- promowanie plastycznych uzdolnień dziecka

Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna dokumentująca właściwą opiekę nad dzikimi zwierzętami zimą przez ucznia.  Praca może przedstawiać zarówno opiekę nad zwierzętami podjętą przez szkołę jak i domowe/rodzinne przedsięwzięcie.

Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką malarską formatu od A5 do A2 i dostarczona lub przesłana pocztą do Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w  Zamościu do dnia 28 lutego 2017 z dopiskiem „Zimowy przyjaciel zwierząt”

Każda praca powinna być podpisana na odwrocie: imię i nazwiska autora pracy, wiek, nazwa szkoły, nauczyciel prowadzący.
W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie prace indywidualne.
Jeden autor może przesłać na konkurs jedną pracę.

Prace plastyczne należy dostarczyć (osobiście lub pocztą) do dnia 28.02.2018 na adres:

ZOO  w Zamościu ul. Szczebrzeska 12, 22-400 Zamość

z dopiskiem "Zimowy Przyjaciel Zwierząt"
Organizatorem Konkursu jest Ogród Zoologiczny im. Stefana Milera w Zamościu,  Art Creative Sklep Plastyczno – Papierniczy oraz Fundacja dla Zwierząt TECTUM.

 

Regulamin konkursu

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.03.2018

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-14 lat

Region: woj. lubelskie

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny