Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach” ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci świetlicowych

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego" w Warszawie zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej, uczęszczające do świetlic szkolnych, do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Temat konkursu: Zwierzęta leśne zaczarowane w liściach
Prace mają być inspirowane wierszem polskiego autora o zwierzętach zamieszkujących polskie lasy. W doborze wiersza pomaga rodzic/opiekun, utwór powinien być dostosowany do wieku uczestnika konkursu plastycznego.

Technika wykonania prac: plastyczna płaska z wykorzystaniem suszonych liści, kwiatów, traw i innych materiałów przyrodniczych.
Format prac A3, A4

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy pierwsze
- klasy drugie
- klasy trzecie

Z każdej placówki można zgłosić do konkursu tylko jedną pracę z każdej kategorii wiekowej.

Termin nadsyłania prac na konkurs: 25 października 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 336
ul. Małcużyńskiego 4
Warszawa 02-793

z dopiskiem ŚWIETLICA

 

Regulamin i karta zgłoszenia

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 29 października

Nagrody: nagrody i dyplomy

Przedział wiekowy: klasa 1-3 SP

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny