Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„ZWIERZYNIECKIE DEBIUTY” 2019 / KONKURS WOKALNO-TANECZNY

CELE KONKURSU:

 • Odkrywanie talentów oraz wyłonienie i uhonorowanie najlepszych wykonawców.

 • Możliwość zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych oraz tanecznych i ocenienia ich przez profesjonalistów.

 • Propagowanie kultury muzycznej oraz tanecznej.

 • Integracja środowiska wokalno-tanecznego z dzielnicy Zwierzyniec i pobliskich miejscowości.


UCZESTNICY:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży zainteresowanych różnymi formami muzycznymi, mieszkających w Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach oraz do uczestników zajęć wokalnych lub tanecznych w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach, ośrodkach kultury i innych placówkach działających na terenie Dzielnicy Zwierzyniec i w pobliskich miejscowościach.

 • Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach: „wokal” i „taniec” z podziałem na następujące grupy wiekowe:
  I - 3 do 6 lat
  II -    7 do 12 lat
  III -  13 do 16 lat


 

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:

 • Przesłuchania konkursowe odbędą się 29 kwietnia 2019 w godzinach przedpołudniowych
  o dokładnej godzinie organizatorzy będą informować na stronie klubu.
  Klub Kultury Przegorzały-filia Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”
  30-252 Kraków,
  Kamedulska 70,
  tel/fax : 12 429 90 52
  e-mail: przegorzaly@dworek.eu


ZGŁOSZENIA

 • Uczestnicy mogą być zgłaszani do konkursu poprzez instytucje lub indywidualnie. W przypadku
  zgłoszeń dokonywanych przez instytucje, dokonują one we własnym zakresie
  wyboru swoich reprezentantów.

 • Warunkiem zakwalifikowania się do konkursu jest dostarczenie organizatorom osobiście lub drogą mailową na adres biuro.przegorzaly@dworek.eu karty zgłoszeniowej wraz z muzyką (podkład) w formacie mp3 lub audio w nieprzekraczalnym terminie do końca marca 2019 roku.

 • Dodatkowo warunkiem zakwalifikowania solistów zgłaszanych tak osobiście jak i przez instytucję jest wyrażenie przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez wypełnienie on-line formularza zapisów https://przegorzaly.dworek.eu/zapisy


 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Uczestnicy w kategorii „wokal” przygotowują dwa utwory muzyczne, jeden z nich na specjalne życzenie jury.

 • Uczestnicy w kategorii „taniec” przygotowują jeden układ taneczny.

 • Występ w obu kategoriach występ nie powinien być dłuższy niż 8 minut.

 • Wokaliści oraz tancerze mogą występować solo, w duecie jak i w grupach, ale nie większych niż 12 osób.

 • Dla wokalistów dostępny jest również fortepian.


UWAGI OGÓLNE:

 • O zakwalifikowaniu się do konkursu uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo do dnia 12 kwietnia 2019.

 • Koszty przejazdów ponoszą uczestnicy-instytucje delegujące oraz osoby prywatne.

 • Uczestnicy muszą być pod opieką pełnoletniego opiekuna.

 • W kategorii „taniec” zabrania się elementów akrobatycznych, które mogłyby spowodować uszczerbek na zdrowiu.

 • Wymiary sceny 7m x 4m.

 • Organizator zapewnia nagłośnienie.
 1. OCENA: • Występy ocenione będą przez profesjonalne, niezależne jury, według powszechnie stosowanych kryteriów artystycznych, a decyzje jury są nieodwołalne.

 • W kategorii „wokal” ocenie podlega:
  dobór repertuaru
  •warunki głosowe
  •ciekawa interpretacja
  •ogólny wyraz artystyczny

 • W kategorii „taniec” ocenie podlega:
  opracowanie choreograficzne
  •technika wykonania i dobór muzyki
  •estetyka kostiumów
  •ogólny wyraz artystyczny

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej do 7 dni po przesłuchaniach.


 


 1. NAGRODY:
  Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział, a dla laureatów przewidziane są nagrody niespodzianki. Wręczenie nagród oraz występy nagrodzonych nastąpią podczas Gali Konkursu w dniu 31 maja o godzinie 18:00 w Klubie Kultury Przegorzały.

  8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji zdjęć i materiałów filmowych zarejestrowanych podczas konkursu.

 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 3-16

Region: lokalny

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny, grupowy