Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Życie oceanów” konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży organizowany przez Warszawskie Centrum Kultury Filia Marysin.
Tematyka prac: związana z podwodnym światem mórz i oceanów
Technika wykonania pracy: malarstwo: ( tempera, akwarele, farby akrylowe, olejne) ew. techniki  malarskie mieszane.
Format prac: A4- A3
Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:    3 -4 lata, 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 13 lat, 14 – 16 lat, powyżej 16 lat.

Zgłoszenia przyjmowane są do 24 maja 2018 r.
WCK FILIA „Marysin”,  ul. Korkowa 96, 04 – 519 Warszawa.

 

 

„ŻYCIE OCEANÓW”
ZASADY  UCZESTNICTWA


Organizator : WCK FILIA MARYSIN
Korkowa 96, 04-519 Warszawa,  tel. fax. 022 812 01 37,    marysin@wck-wawer.pl

Cel:

- rozwijanie oraz kształtowanie wyobraźni uczestników,
- przybliżenie dzieciom i młodzieży świata podwodnego mórz i oceanów,
- prezentacja i popularyzacja twórczości amatorskiej.

Warunki konkursu:

- format pracy od A4 doA3, prac nie należy oprawiać,
- technika:  malarstwo: ( tempera, akwarele, farby akrylowe, olejne), techniki  malarskie mieszane.
- ilość złożonych prac przez jednego uczestnika -  1 szt.
- wszystkie prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie,  drukowanymi literami  według wzoru:

IMIĘ I NAZWISKO

WIEK / nie klasa

NAZWA PLACÓWKI I TEL. KONTAKTOWY

OSOBA PROWADZĄCA

Każda placówka zobowiązana jest dostarczyć listę zbiorową wszystkich uczestników.

Termin składania prac:

Prace wykonane zgodnie z zasadami uczestnictwa należy złożyć w dn. 24.05.2018 r. do  WCK FILIA „Marysin”,  ul. Korkowa 96,     04 – 519 Warszawa.

Oceniane będą prace w następujących kategoriach wiekowych:    3 -4 lata, 5 – 6 lat, 7 – 9 lat, 10 – 13 lat, 14 – 16 lat, powyżej 16 lat.

Wernisaż wystawy odbędzie się w  dniu 8.06. 2018 r o godz. 14.00. na którym zostaną   wręczone dyplomy i  nagrody finalistom.

UWAGA ! Odbiór nagród dla laureatów z Warszawy i innych województw tylko w dniu wręczenia nagród. Prace  nadesłane pocztą przechodzą na własność organizatora.

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty wernisażu. W takim wypadku wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie o nowym terminie. Prace zgłoszone do projektu przechodzą na własność organizatora. Prawa autorskie przechodzą na własność organizatora. Udział w projekcie jest równocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie, publikację prac oraz przetwarzania danych osobowych w zakresie: nazwisko, imię, wiek, nazwa placówki  osób nagrodzonych.

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 8 czerwca

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: 3-18 lat

Region: Warszawa i okolice

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny