Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

​ XVII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY im. prof. Jana Świderskiego pt. „PEJZAŻE OSOBLIWE”

Prof. Jan Świderski urodził się w 1913 r. w Grodźcu koło Będzina. Zmarł w marcu 2004 r. w Krakowie. Studia rozpoczął w 1930 r. u W. Jarockiego, Fr. Pautscha i St. Kamockiego. Obok malarstwa zajmował się witrażem i grafiką. Od 1947 r. był nauczycielem akademickim. Najpierw PWSSP po połączeniu jej z Akademią, docentem, następnie profesorem ASP w Krakowie. Był również jej prorektorem, a także przez wiele lat kierownikiem Katedry Malarstwa na Wydziale Grafiki. Wykształcił wielu wspaniałych artystów, m.in.: bardzo znanego malarza i scenografa Józefa Szajnę, malarza Stanisława Batrucha, grafików Daniela Mroza, Romana Banaszewskiego czy Marię Stangret-Kantorową i wielu innych spośród dzisiejszych profesorów Krakowskiej Akademii.
Brał udział w 170 wystawach: ogólnopolskich, okręgowych, międzynarodowych, 20 wystawach indywidualnych. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień. Od 1997 r. uczestniczył w Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Będzińskie Pejzaże” organizowanym przez Ośrodek Kultury w Będzinie. W 2000 r. otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Będzina”. Jego prace znajdują się w 23 muzeach polskich, w państwowych zbiorach sztuki, w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Zaliczał się do najbardziej interesujących kolorystów po polskich.


ORGANIZATORZY: OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE, URZĄD MIEJSKI W BĘDZINIE, STOWARZYSZENIE PROMOCJI KULTURY ZAGŁĘBIA


WSPÓŁORGANIZATORZY:
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BĘDZINIE


PATRONAT HONOROWY:
PREZYDENT MIASTA BĘDZINA


CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie twórczości profesora Jana Świderskiego, wybitnego kolorysty związanego z Będzinem.
2. Prezentacja twórczości różnych środowisk artystycznych starszego pokolenia.
3. Doskonalenie umiejętności posługiwania się technikami malarskimi.
4. Ukazanie niezwykłości krajobrazu: przyroda, architektura itd.


WARUNKI KONKURSU:


1. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży oraz do osób dorosłych wszystkich środowisk twórczych.


Obejmuje następujące grupy wiekowe:
I grupa – przedszkolaki
II grupa – 7 - 9 lat
III grupa – 10 - 12 lat
IV grupa – powyżej 13 V grupa - szkoły specjalne


2. Wymiary pracy: dowolne


3. Technika malarska: pastele,farby (akwarela, akryl, gwasz, tempera, olej)
4. Każdy uczestnik może nadesłać scan lub zdjęcie jednej pracy na adres mailowy ok.bedzin@gmail.com wraz z załącznikami ( wypełniona czytelnie karta zgłoszenia oraz oświadczenia)
5. Jury przewiduje nagrody i wyróżnienia w różnych kategoriach wiekowych.
6. Opis prac: prosimy o podpisanie imieniem i nazwiskiem autora pracy załączonego scanu lub zdjęcia ( format - jpg lub pdf)


Brak uzupełnionych załączników skutkuje wykluczeniem nadesłanej pracy z w/w konkursie.
7. Termin nadsyłania prac: do 30.04.2021 r. (prace, które wpłyną po terminie nie zostaną dopuszczone do oceny jury)


Informacje:


Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -15.00
tel. (32) 775-82-00 wew.16


NAGRODY:
Komisja oceni prace w każdej grupie wiekowej, przyzna nagrody oraz wyróżnienia. Prace nagrodzone i wyróżnione będą opublikowane na stronie Ośrodka Kultury w Będzinie, Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz miesięczniku Aktualności Będzińskie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo bezpłatnego publikowania i wykorzystywania zgłoszonych prac konkursowych w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatorów dla celów organizacyjnych i promocyjnych Konkursu.

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: od 7 do dorośli

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki