Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ARCHIDIECEZJALNY KONKURS PLASTYCZNY „WOLONTARIAT W DZIAŁANIU”

Zachęcamy do wzięcia udziału w ARCHIDIECEZJALNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM zatytułowanym „Wolontariat w działaniu”, trwającym od 8.09. do 8.11. 2023 r. Konkurs organizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy i Parafię św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Nidzicy. Adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III-VI z terenu ARCHIDIECEZJI WARMIŃSKIEJ. 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z kl. III – VI z terenu Archidiecezji
Warmińskiej (w jednej kategorii wiekowej).

Termin konkursu:
- Konkurs trwa od 8.09. do 8.11. 2023 r.

Zadanie konkursowe: Uczestnik konkursu indywidualnie wykonuje pracę plastyczną na temat: „Wolontariat w działaniu”. Praca powinna ukazywać przykłady działań Wolontariuszy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym oraz nawiązywać do idei i wartości wolontariatu.

Format pracy:
- Format A4 w orientacji poziomej lub pionowej (prace w innych formatach nie będą brane pod uwagę). Praca nie może być konstrukcją przestrzenną - rzeźbą, instalacją, figurą, nie może
być wykonana na szkle. Prac nie należy oprawiać ani podklejać.

Technika wykonania pracy:
- Ołówek, kredki, tusze, akwarela, farby plakatowe, farby akrylowe, tempera, wydzieranka,
wyklejanka, witraż (bibułka), kolaż, technika mieszana.
- Prace wykonane innymi technikami nie będą oceniane. Prosimy nie używać materiałów łatwo
psujących się, sypkich i spożywczych oraz plasteliny. Wykluczona grafika komputerowa.

Kryteria oceny pracy:
- Zgodność tematu pracy z tematyką konkursową.
- Przesłanie autora pracy, idea i refleksja.
- Oryginalny pomysł i ciekawe wykonanie pracy.
- Wkład pracy własnej i czytelność przekazu.

Prace konkursowe wraz z załącznikami nr 1 i nr 2 należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do 8 listopada 2023 r. (obowiązuje data wpływu do organizatora) na adres:

s. Halina Grygo
ul. Młynarska 12
13-100 NIDZICA
(KONKURS)

 

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu

 

 

 

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do końca kwietnia 2024 r.

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: kl. III – VI

Region: z terenu Archidiecezji Warmińskiej

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny