Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Daj drugie życie starym przedmiotom” – konkurs dla uczniów szkół podstawowych

I edycja konkursu „ Daj drugie życie starym przedmiotom”

 

I Ogólnopolski Konkurs na stworzenie czegoś nowego ze starego pod hasłem

Daj drugie życie starym przedmiotom”

W dobie ekologii oraz zwiększonej świadomości społeczeństwa na segregację śmieci oraz potrzeby recyklingu stało się inspiracją na stworzenie powyższego konkursu. „Daj drugie życie starym przedmiotom”– tak najkrócej można opisać ideę upcycling, która nierozerwalnie łączy się z recyclingiem i szeroko rozumianą ekologią. Dzięki upcycling możemy swoje artystyczne wizje zamieniać na unikalne i niecodzienne rękodzieła, nadając im niestandardową formę. Upcycling powoduje, że jesteśmy nie tylko eco, ale również jesteśmy oryginalni i niepowtarzalni. Stare zegarki, kapsle, uchwyty od mebli, metalowe puszki, plastikowe butelki, a nawet nieprzydatne części samochodów mogą stać się surowcem do stworzenia unikatowych perełek, takich jak biżuteria, torebki, ubrania oraz meble. Najważniejszym elementem w fazie tworzenia jest odwaga w przełamywaniu stereotypów i niczym nieograniczona wyobraźnia, która pozwala na przetwarzanie najbardziej nowatorskich pomysłów w niecodzienne aranżacje. Moda na recykling i artystyczna przemiana zużytych plastikowych butelek, metalowych puszek czy kapsli w ekstrawagancką biżuterię lub inne części garderoby pozwalają kreatywnie włączyć się w ochronę środowiska naturalnego.

Cele konkursu:

 • Krzewienia idei ekologii i troski o środowisko naturalne wśród uczniów oraz wśród rodziców;

 • Kreowanie pozytywnych postaw ekologicznych;

 • Innowacyjne podejście do segregacji śmieci;

 • Dbałość o czystość środowiska naturalnego, kształtowanie kreatywnego
  myślenia w aspekcie ochrony środowiska;

 • Rozwijanie poczucia estetyki oraz wrażliwości na piękno;

 • Doskonalenie umiejętności manualnych.

 • Promowanie idei powtórnego wykorzystania odpadów oraz zapobiegania powstawaniu odpadów.


Organizator:

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze.

 • 1 Założenia organizacyjne 1. Tematem konkursu plastyczno-technicznego jest „Daj drugie życie starym przedmiotom”– Zachęcamy uczniów do wykorzystania materiałów wtórnych oraz ekologicznych w wykonaniu przedmiotów do użytku w życiu dziennym.

 2. Praca może zostać wykonana w dowolnej technice z wykorzystaniem odpadów
  i powinna finalnie pokazać dowolny przedmiot/eksponat wytworzony dzięki procesowi recyklingu. Liczy się wyobraźnia, ciekawy pomysł oraz kreatywność.

 3. Konkurs jest rozszerzony o umożliwienie wykonania prac techniką zdobniczą polegającą na przyklejaniu na odpowiednio spreparowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru lub serwetki papierowej Decoupage - dekupaż;

 4. Konkurs trwa do 03 czerwca 2022 r.

 5. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkół Podstawowych.

 6. Konkurs oceniony zostanie w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria to klasy I-III druga IV-VI oraz klasy VII-VIII.

 7. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez ucznia. Dopuszczamy również pomoc rodziców. Jednocześnie zastrzegamy, że w konkursie nie będą uwzględnione prace grupowe.

 8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów. Przesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne z nieodpłatnych udzieleniem prawa do wykorzystania prac m.in. na: wystawie pokonkursowej, w publikacjach internetowych, w mediach społecznościowych organizatora. • 2 Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac 1. Praca wykonana techniką dowolną z zastrzeżeniem, że powinna być ona
  w całości z wykorzystaniem odpadów.

 2. Maksymalny wymiary prac to 30cm x 30cm x 30cm.

 3. W Konkursie będą rozpatrywane prace zgłoszone w terminie do dnia 03 czerwca 2022 r.

 4. Do pracy konkursowej należy dołączyć metryczkę (imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych).

 5. Prace proszę przesyłać na adres -


 

Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn
ul. Sienkiewicza 36
65-431 Zielona Góra

 

z dopiskiem konkurs

 

 • 3 Ocena prac konkursowych


 

 1. Konkurs rozstrzyga Jury, które zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

 2. Jury oceni wartość artystyczną prac, wkład pracy włożonej w ich wykonanie, pomysłowość autora oraz zgodność tematu pracy z tematem przewodnim Konkursu.

 3. Jury może podjąć decyzję o nie przyznaniu nagród w przypadku niewystarczającego poziomu nadesłanych prac.

 4. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 5. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż do 10.06.2022r.

 6. Lista laureatów Konkursu zostanie zamieszczona na szkolnej stronie internetowej Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze


 

Szczegółowych informacji udziela Bogumiła Dąbrowska

e-mail – bogumiladabrowska@senga.o12.pl

 

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Europejska Szkoła Podstawowa dr Rahn w Zielonej Górze

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 03.06.2022

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny