Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – PISANKA 2021

IX Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny –PISANKA 2021” organizowany jest przez Ogród Jordanowski Nr 2 w Poznaniu.   Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka o dowolnej wielkości, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 5 do 8 lat

  • od 9 do 12 lat

  • od 13 do 16 lat


Osobną kategorią jest Grand Prix , w której oceniana będzie pisanka wielkanocna wykonana w tradycyjny, regionalny sposób.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie placówki lub wysłać pocztą do dnia 25 marca 2021 r. do godziny 19.00  na adres:

Ogród  Jordanowski  Nr 2
ul. 
Przybyszewskiego 30 a
60-561 Poznań 


z dopiskiem „Pisanka 2021"                                                                                                    

Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

Planowana uroczystość rozdania dyplomów wraz z nagrodami rzeczowymi to sobota 27 marca 2021 r. o godz. 12 00. Laureatom zamieszkałym poza Poznaniem nagrody zostaną przesłane na podany adres.

Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych.  Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się  z regulaminem konkursu. Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27 oraz na stronie www.oj2poznan.pl

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Regulamin konkursu – Pisanka2021

Deklaracja uczestnictwa – Pisanka 2021

 

Plakat-pisanka-2021.jpg

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 27 marca 2021

Nagrody: dyplomy i nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: 5-16 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki