Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Kryształowe Smoki: Cyberpunk w służbie zła” ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki

Organizatorzy wrocławskich Dni Fantastyki zapraszają młodych i początkujących twórców do kolejnej edycji konkursu "Kryształowy Smok". Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach, literackiej i plastycznej.
W każdej z tych kategorii prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:
- 10-15 lat
- powyżej 16 roku życia

O zakwalifikowaniu do kategorii wiekowej decyduje wiek w momencie ogłoszenia konkursu (17 lutego 2020 r.).

OPOWIADANIE

Przedmiotem konkursu jest opowiadanie z gatunku fantastyki, które ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2020 – Cyberpunk: w służbie zła. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Opowiadanie nie może przekraczać 12 000 znaków ze spacjami. Podstawowymi kryteriami oceny będą przede wszystkim pomysłowość i wysoki poziom merytoryczny.


ILUSTRACJA

Przedmiotem konkursu jest ilustracja, która ma dotyczyć interpretacji tematu Dni Fantastyki 2020 – Cyberpunk: w służbie zła. Dalsza, głębsza interpretacja tematu zależy tylko od uczestników konkursu. Dopuszczalne techniki wykonania prac to: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

 

Prace należy dostarczyć do 4 maja 2020 roku na adres mailowy konkurs@dnifantastyki.pl w sposób opisany w regulaminie konkursu. Niepełnoletni uczestnik musi również dostarczyć zgodę rodzica/opiekuna na udział w konkursie.

 

do pobrania ze strony organizatora:

konkurs na opowiadanie - regulamin

konkurs plastyczny - regulamin

zgoda na udział uczestnika niepełnoletniego

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: lipiec 2020

Nagrody: rzeczowe i finansowe

Przedział wiekowy: od 10 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny