Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Międzygalaktyczny Konkurs Komiksowy – ŚWIAT SZTUKI

Fundacja 8kolor, Warsztaty Komiksu oraz Ministerstwo Komiksu zapraszają do wzięcia udziału w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Komiksowego "Międzygalaktyczny Konkurs Komiksowy - ŚWIAT SZTUKI".

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, a także do osób dorosłych. Wymogiem konkursowym jest stworzenie autorskiego komiksu na temat "ŚWIAT SZTUKI". Prace muszą być tworzone indywidualnie. Dopuszczalne jest zgłoszenie z ramienia szkoły, domu kultury, innych instytucji czy organizacji, jak również samodzielne.

Co by było, gdyby Leonardo da Vinci nie namalował Mony Lisy? O czym rozmawiają obrazy
w galeriach sztuki? Co się stało z malarką, która zaginęła 300 lat temu? Opowiedzcie nam
niesamowite historie ze ŚWIATA SZTUKI!
Pamiętajcie, ogranicza Was tylko wyobraźnia. Czekamy z niecierpliwością na Wasze komiksy!

W konkursie mogą brać udział uczestnicy zajęć lub warsztatów plastycznych organizowanych w domach, ośrodkach, klubach kultury lub szkołach z terenu całej Polski. Konkurs jest otwarty również dla twórców nieuczestniczących w zajęciach plastycznych – w tej sytuacji zgłoszenia dokonują rodzice/opiekunowie dziecka, lub samodzielnie twórca jeśli startuje w kategorii „otwartej”.

Warunki konkursu:
- komiks może posiadać max 6 stron (okładka nie wlicza się w liczbę stron),
- orientacja kartki – pionowa,
- stron komiksu nie można zszywać ani łączyć w inny sposób ,
- każda strona komiksu musi znajdować się na osobnej kartce,
- technika wykonania pracy musi być techniką płaską,
- format A4,
- każdy uczestnik może złożyć maksymalnie dwie prace,

Do każdej pracy powinna być dołączona, podpisana przez osobę pełnoletnią, karta informacyjna zawierająca następujące dane (Karta Informacyjna):
a) imię i nazwisko uczestnika
b) data urodzenia
c) dane teleadresowe placówki, którą reprezentuje uczestnik i/lub...
d) ...imię i nazwisko instruktora/nauczyciela/opiekuna/rodzica/uczestnika (kategoria „otwarta”) wraz z danymi kontaktowymi (telefon oraz mail)

Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 6 listopada 2023 roku do Filii nr 35 MBP ul. Bursztynowa 20, 20-576 Lublin. Uwaga! Liczy się data stempla pocztowego
- do oryginału, bądź wydruku pracy należy dołączyć jej zdigitalizowaną (skan, dobrej jakości zdjęcie) wersję na nośniku danych/udostępnić zdigitalizowaną wersję na adres mailowy konkurskomiksowy@gmail.com, dpi nie mniej niż 300, w formacie .jpg, .tif, .gif, .png, .pdf.

Ocena prac i nagrody:
- prace oceniane będą w 3 kategoriach wiekowych oraz kategorii „otwartej”
I kategoria 6-8 lat
II kategoria 9-12 lat
III kategoria 13-18 lat
IV kategoria „otwarta” przeznaczona dla twórców powyżej 18 roku życia

Informacji o konkursie udziela Grzegorz J. Nowicki: nr tel: 666 688 439, e-mail: konkurskomiksowy@gmail.com

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: listopad 2023

Nagrody: nagrody rzeczowe, profesjonalne narzędzia i materiały artystyczne, literatura komiksowa

Przedział wiekowy: od 6 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny