Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„Miłe słówka dla Mamy” – ogólnopolski konkurs literacki dla dzieci

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Zadanie konkursowe: rymowanka lub wiersz dla mamy. Praca konkursowa może składać się maksymalnie z czterech zwrotek czterowersowych.

Praca musi być napisana przez uczestnika konkursu samodzielnie i nigdzie dotąd niepublikowana.

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych
I kategoria-dzieci w wieku 7-8lat
II kategoria-dzieci w wieku 9-11 lat
III kategoria-młodzież w wieku 12-13 lat
IV kategoria-młodzież w wieku 14-15 lat

Rymowankę lub wiersz należy przesłać w formacie pdf (strona ustawiona poziomo; po prawej stronie treść rymowanki lub wiersza; po lewej stronie imię i nazwisko uczestnika, kategoria wiekowa (wiek) oraz adres mailowy do kontaktu.

Organizatorzy czekają na prace do dnia 14 maja 2021 r. pod adresem mailowym konkursy@kdk.net.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Miłe słówka dla mamy REGULAMIN

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 26 maja

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny