Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs dla dzieci i młodzieży na spot ekologiczny pod hasłem „TAK! dla OCHRONY POWIETRZA”

Celem Konkursu jest PROMOCJA OCHRONY POWIETRZA I SPOSOBÓW WALKI Z JEGO ZANIECZYSZCZENIEM.

Do konkursu zgłaszamy krótkie materiały filmowe zwane dalej „spotami”, których motywem przewodnim będzie PROMOCJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ POWIETRZA (spot może: zachęcać społeczeństwo do dbania o powietrze, pokazywać skutki jego zanieczyszczenia – w sposób humorystyczny lub całkiem poważny – wykorzystywać wszelkie dostępne metody, techniki i media – może być nagrany telefonem, kamerą, może być poddany obróbce komputerowej – organizatorzy dają autorom całkowitą dowolność doboru metod i technik).

Zasięg konkursu – ogólnopolski

Organizator – Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, ul. Jana Pawła II 8A, tel. 13 446 59 25, mail – imprezy@mdkjaslo.pl

WARUNKI  UCZESTNICTWA
Uczestnicy konkursu – dzieci i młodzież, czyli uczniowie wszystkich typów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Konkurs nie jest adresowany do osób dorosłych.
Organizator nie przewiduje podziału na kategorie wiekowe.
Spot powinien być nagrany samodzielnie. Dopuszcza się pomoc osób trzecich, ale trzeba to zaznaczyć w karcie zgłoszenia.

W karcie zgłoszenia podajemy JEDNEGO głównego autora spotu. Współautorów podajemy w karcie zgłoszenia oraz w opisie filmu zamieszczonym na platformie YouTube. Nagrodę otrzymuje podany autor spotu.

WARUNKI TECHNICZNE SPOTU
Spot nie powinien przekroczyć 180 sekund. Spoty trwające powyżej 180 sekund nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.
Na potrzeby konkursu film należy umieścić na dowolnym kanale w serwisie YouTube nadając mu status „Publiczny”. Link do filmu należy przesłać drogą mailową na adres organizatora – imprezy@mdkjaslo.pl wraz z kartą zgłoszenia. W opisie filmu należy zamieścić opis: Spot ekologiczny oraz imiona i nazwiska autora i ewentualnych współautorów.
Typ pliku: MP4, MOV (w kompresji obsługiwanej przez platformę Facebook)
Napisy do filmu: opcjonalne, ale zalecane
Dźwięk filmu: opcjonalny, ale zalecany

Muzyka i efekty dźwiękowe, a także grafiki i materiały video wykorzystane w materiale filmowym nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają Uczestnika Konkursu. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Termin zgłoszeń – 24 listopada 2023

Jeden uczestnik może zgłosić tylko jeden film.
W przypadku niepełnoletnich uczestników konkursu, do pracy załączone winno być oświadczenie jednego z rodziców lub opiekunów prawnych, wyrażające zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w regulaminie.

Organizator przyzna dwie nagrody główne – dwa Aparaty FUJIFILM Instax Mini 12 plus wkłady. Jedną otrzyma autor filmu z największą liczbą polubień na fanpage’u MDK w Jaśle (www.facebook.com/mdkwjasle), drugą autor wytypowany przez Komisję powołaną przez organizatora.

Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura Organizatora Konkursu: osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Agnieszka Kuczała-Kołodziej, tel. 13 446 59 25, mail: imprezy@mdkjaslo.pl
do pobrania:

Regulamin

 

plakat
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-18 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne

Typ: indywidualny