Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej „Wyraź to w PIXEL-Ach!” edycja VII

Temat pracy konkursowej VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w PIXEL-Ach!": Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła – Wisława Szymborska”.

Senat RP przyjął uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej. Chcemy z bogatego dorobku poetyckiego naszej noblistki zaczerpnąć piękną myśl dotyczącą czytania. Zapraszamy do zaprezentowania w pracach graficznych Waszych skojarzeń związanych z obcowaniem z literaturą oraz refleksji na temat czytania. Pokażcie nam miejsca, w których lubicie czytać, zaprezentujcie po jaką literaturę sięgacie i co dla Was oznaczają słowa Wisławy Szymborskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (uczniowie klas VI-
VIII) i ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Uczestników konkursu zgłasza szkoła.

Zadanie konkursowe: przygotowanie pracy będącej interpretacją tematu tegorocznej edycji konkursu. Uczestnik może przygotować jedną pracę konkursową wykonaną w postaci
bitmapy lub grafiki wektorowej. Praca powinna składać się z elementów
graficznych samodzielnie wykonanych w programach: GIMP, Inkscape, Corel
Draw, Adobe Photoshop i innych typu freeware, shareware lub komercyjnych,
jeżeli uczestnik posiada licencje na oprogramowanie.
WAŻNE! Prace zawierające gotowe elementy, niewykonane przez autora
będą dyskwalifikowane. Prosimy o przestrzeganie praw autorskich.

Prace należy przesłać na płytach CD lub DVD zapisane w formacie programu,
który został wykorzystany do wykonania oraz przekonwertowane do formatu
JPG lub PNG. Płyty powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika
oraz nazwą szkoły. Dopuszcza się przesłanie linku do pracy zamieszczonej na wirtualnym dysku w chmurze na adres: adloonz@poczta.onet.pl.
Dodatkowo należy przesłać wydruk pracy w formacie od A4 do A3 wraz z wypełniona kartą zgłoszenia.

Termin przesyłania prac: do 25 października 2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego).

Prace należy przesłać pocztą na adres (lub dostarczyć osobiście do sekretariatu
szkoły):
I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
ul. Kościuszki 41/43
23-400 Biłgoraj
z dopiskiem „Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej”

 

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 

pixel_7
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28 listopada 2023 r.

Nagrody: rzeczowe: tablety multimedialne, tablety graficzne, dyski zewnętrzne, książki

Przedział wiekowy: 12-14, 15-19

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny