Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Stefan Kardynał Wyszyński – Prymas Tysiąclecia naszym Patronem Hasło XXIII edycji: „POKÓJ W SERCU – POKÓJ NA ŚWIECIE”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

TEMAT KONKURSOWY

„Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca”.
Czy przytoczone słowa Prymasa Tysiąclecia są aktualne w XXI wieku?
Zaprezentuj temat w wybranej przez siebie formie literackiej, plastycznej lub
słowno-muzycznej. Sięgnij zarówno do swoich własnych przemyśleń
i przeżyć, jak również do idei znanych z literatury, sztuki i życia społecznego.
Konkurs zostanie przeprowadzony w 3 kategoriach:
• literackiej (np. wiersz, opowiadanie, rozprawka, wywiad, list, przemówienie)
• plastycznej (np. rysunek, malarstwo, grafika, kolaż, plakat – wyłącznie w technice
grafiki komputerowej)
• słowno-muzycznej (piosenka)

Format prac:
• kategoria literacka: praca wykonana na komputerze, czcionka 13, Times New Roman,
interlinia 1,5; wiersz – maks. 2 strony A4, proza – maks. 5 stron A4; wydruk, trzy
egzemplarze;

• kategoria plastyczna: format maks. A2, forma płaska, technika dowolna, plakat
wyłącznie w technice grafiki komputerowej z autorskich elementów;

• kategoria słowno-muzyczna: wydruk tekstu piosenki oraz nagranie piosenki;
wykonania maks. 120 sekundowe w formacie mp3 na płycie CD lub pendrivie;
piosenka nie musi być zaprezentowana przez autora tekstu i melodii; wykonanie nie
podlega ocenie; prosimy o przesłanie piosenki z tekstem także na wymieniony poniżej
adres e-mail.

Kategorie wiekowe:
1. Uczniowie kl. 0-3 szkoły podstawowej
2. Uczniowie kl. 4-6 szkoły podstawowej
3. Uczniowie kl. 7-8 szkoły podstawowej
4. Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Kryteria oceny prac:
• zgodność z tematem,
• poprawność merytoryczna,
• poprawność językowa oraz ortograficzna,
• samodzielność wykonania,
• oryginalność i kreatywne ujęcia tematu,
• estetyka wykonania.

Przyjmowane są tylko prace indywidualne – także w kategorii piosenka (jeden autor
tekstu i muzyki). Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz zgodę rodzica/opiekuna
(załączniki nr 1–4 dołączone do Regulaminu oraz dostępne na stronie Szkoły:
www.zs7.lublin.pl). Nauczyciel/opiekun może przesłać maksymalnie 5 prac w kategorii literackiej, plastycznej i słowno-muzycznej na każdym poziomie wiekowym.

Praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie:
– imię i nazwisko autora, klasa, wiek
– imię i nazwisko opiekuna/nauczyciela, telefon/e-mail
– adres i telefon (fax) szkoły
i dostarczona lub przesłana na adres organizatora:

Szkoła Podstawowa nr 50
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
20-722 Lublin, ul. Roztocze 14

z dopiskiem: „Konkurs o Patronie”

Termin nadsyłania prac – 27 marca 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy).
Rozstrzygnięcie Konkursu poprzez publikację wyników na stronie internetowej szkoły
(www.zs7.lublin.pl) nastąpi 5 maja 2023 r. Uroczysta Gala podsumowująca oraz rozdanie nagród laureatom i wyróżnionym będzie miało miejsce 2 czerwca 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie.
Dla laureatów i wyróżnionych przewidziano dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a dla
nauczycieli/opiekunów nagrodzonych uczniów – podziękowania

 Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają koordynatorzy:
p. Anna Trzos-Mularczyk – tel. 510 089 575, e-mail:konkurswyszynski2023@o2.pl
p. Elżbieta Korzeniowska – tel. 663 665 956, e-mail: konkurswyszynski2023@o2.pl
p. Urszula Zaręba – tel. 533 663 553, e-mail: konkurswyszynski2023@o2.pl

 

do pobrania ze strony Organizatora:

REGULAMIN KONKURSU
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5 maja

Nagrody: dyplomy, nagrody

Przedział wiekowy: 6-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny