Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Malarski „Wisława inspiruje”

WCK Wawer Filia Zastów zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim "Wisława Inspiruje". Celem  jest pogłębienie wiedzy uczestników na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej, rozwijanie wrażliwości inspirowanej poezją artystki, kształtowanie umiejętności ukazywania w formie plastycznej swoich wizji dotyczących utworów poetki-noblistki, umożliwienie prezentacji twórczości plastycznej szerszemu kręgowi odbiorców.

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży o dorosłych. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych: 12-15 lat, 16-19 lat, 20 lat i powyżej. Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają osoby reprezentujące szkoły, świetlice, placówki kultury, placówki
wychowawcze, placówki wychowania pozaszkolnego itp. a także uczestników indywidualnych.

Technika wykonania prac: malarstwo. Format prac A3.
Prac zgłaszanych na konkurs nie należy rolować.

Kryteria oceny: zgodność z tematem, ciekawa kompozycja, staranność wykonania, ogólne wrażenie artystyczne.

Prace na konkurs będą przyjmowane do 20 listopada 2023

Filia ZASTÓW WCK
ulica Lucerny 13
04-687 Warszawa

 

do pobrania ze strony konkursu:

regulamin

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 28 listopada

Nagrody: nagrody i wyróżnienia

Przedział wiekowy: od 12 roku życia

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny