Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Zamki i pałace w Polsce”

Powiatowy Młodzieżowy  Dom  Kultury w Będzinie zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzież działających w kołach plastycznych na terenie domów kultury i innych ośrodków pozaszkolnych, a także dzieci i młodzież ze szkół specjalnych do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie plastycznym.

Zadanie konkursowe: Uczestnicy wykonują pracę pt. ,,Zamki i pałace w Polsce”.
Warunki techniczne – technika wykonania prac plastycznych jest dowolna (rysunek, malarstwo, grafika, ceramika-płaskorzeźba).
Format prac max. 100x70cm.

Prace należy nadsyłać w terminie do 04 maja 2021 roku (liczy się data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej) na adres:

Powiatowy Młodzieżowy Dom  Kultury w Będzinie
ul. Powstańców Śląskich 1
42-500 Będzin

Prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie według wzoru: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa, wiek, placówka i jej adres, telefon, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Do prac należy dołączyć kartę zgłoszenia ( załącznik nr 1) do regulaminu.

 

do pobrania ze strony Organizatora:

regulamin konkursu, karta zgłoszenia

zgody

 

 


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny