Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych „BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY PT. „BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”


Serdecznie zapraszamy dzieci przedszkolne do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym.

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest:


Przedszkole Miejskie Nr 18, 41-200 Sosnowiec ul. Szczecińska 7.

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.

 2. Cele konkursu: • rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,

 • rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia dziecka,

 • propagowanie zdolności plastycznych,

 • kultywowanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,

 • nawiązanie współpracy z osobami oraz placówkami działającymi na rzecz oświaty i wychowania. 1. Zadanie konkursowe:


Tematem konkursu jest ozdoba - anioł bożonarodzeniowy – wykonany dowolną techniką plastyczną.

 1. Warunki uczestnictwa: • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

 • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.

 • Do każdej pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1), na której należy wypełnić metryczkę z danymi autora oraz opiekuna, zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2), metryczkę z danymi uczestnika, którą należy umieścić na pracy (załącznik nr 3).


Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres organizatora do dnia 15 grudnia 2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 18
41-200 Sosnowiec ul. Szczecińska 7


z dopiskiem Konkurs „BOŻONARODZENIOWY ANIOŁ”

Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą brane pod uwagę.

 • Prace oceni Jury konkursowe, powołane przez organizatora. Ocenie podlegać będzie kreatywność i samodzielność wykonania pracy przez dziecko oraz walory artystyczne i estetyczne.

 • Nadesłane prace pozostają na własność organizatora. 1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników. • Jury dokona oceny prac przyznając nagrody za: 3 pierwsze miejsca oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu.

 • Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 17.12.2023 r.

 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora konkursu pm18-sosnowiec.edupage.pl (AKTUALNOŚCI).

 • Wszystkie prace zostaną zamieszone na wystawie, którą będzie można obejrzeć w budynku przedszkola


W przypadku pytań odnośnie konkursu proszę kontaktować się za pośrednictwem nr telefonu: 32 2913578.

 

 

 do pobrania:

regulamin i zgody

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 18 W SOSNOWCU

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15.12.2023

Nagrody: tak

Przedział wiekowy: przedszkola

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny