Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ilustracja do dowolnego wiersza dla dzieci”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Czeladzi serdecznie zaprasza uczniów klas I-III do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Ilustracja do dowolnego wiersza dla dzieci”.


Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustracją dowolnego wiersza dla dzieci (autor i tytuł wiersza dowolny).

Technika wykonania pracy -płaska:
Klasy I – rysunek,
Klasy II - malarstwo,
Klasy III- kolaż.
Format pracy: A – 4 lub A - 3.
Jeden uczestnik konkursu może być autorem tylko jednej pracy. Maksymalna ilość prac
z jednej placówki – 6.
 Prace zbiorowe nie będą dopuszczane do konkursu. Prosimy nie rolować prac.
W ocenie prac konkursowych, będzie brana pod uwagę przede wszystkim samodzielność ucznia, pomysłowość i estetyka wykonania pracy.


Prace należy przesłać na poniższy adres szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka
ul. Staszica 47
41-250 Czeladź
(z dopiskiem na kopercie:  Organizatorzy – A.Bronny, B.Książek)

Każda przesłana praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz zawierać tytuł i autora wiersza, do którego wykonano ilustrację. Zgody na udział w konkursie należy przesłać razem z pracami. Szkoła/Opiekun wysyłając prace uczniów powinien dołączyć informację z danymi placówki (adres, numer kontaktowy, e-mail szkoły) i dane opiekuna (osoby do kontaktu).

Prace należy przesłać do 28 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 08.06.2021r.
Informacja na temat rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej organizatora http://www.sp3.czeladz.pl/ oraz profilu facebookowym szkoły wraz ze zdjęciami prac wyróżnionych.

Jury powołane przez Organizatora przyzna I, II, III miejsce. Prace będą oceniane na poszczególnych poziomach kl. I, kl. II i kl. III.
Nagrody i wyróżnienia zostaną wysłane pocztą do szkół autorów nagrodzonych prac.

Prosimy  o zapoznanie się z regulaminem.

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!!!
do pobrania:


Regulamin, zgody
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: do 08.06.2021r

Nagrody: dyplomy + rzeczowe

Przedział wiekowy: Szkoła Podstawowa klasy I-III

Region: Ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny