Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 R.” III EDYCJA

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Strzelinie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy przedstawiającej portret lub sylwetkę polskiego sportowca. Technika wykonania pracy dowolna plastyczna. Wiek uczestników 10-15 lat.

Cele konkursu:

- rozbudzenie wyobraźni twórczej wśród dzieci,
- promowanie utalentowanej młodzieży, wrażliwej estetycznie i aktywnej twórczo.
-  inspirowanie młodych twórców do rozwijania umiejętności plastycznych, podejmowania kreatywnych i odważnych decyzji twórczych.
- konfrontacja dokonań artystycznych w zakresie sztuk plastycznych.
- promowanie sportu wśród dzieci i młodzieży

Tematyka prac: praca musi przedstawiać portret lub sylwetkę polskiego sportowca
Każdy uczestnik Konkursu nadsyła jedną pracę wykonaną dowolną techniką z zakresu: malarstwo, rysunek, grafika, wyklejanka, itp.
Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm).

Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
-10-11 lat
-12-13 lat
-14-15 lat

Miejsce nadsyłania prac:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie
ul. Brzegowa 67
57-100 Strzelin

z dopiskiem: „MÓJ ULUBIONY POLSKI SPORTOWIEC 2020 r.”

Dla autorów najlepszych prac organizator przewidział nagrody rzeczowe.

 

Termin ogłoszenia konkursu –15 marca 2021 r.
Termin nadsyłania prac do siedziby organizatora konkursu 15 maja 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego)

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

Karta Zgłoszenia


Metryczka

REGULAMIN

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 5.06.2021

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 10-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny