Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY i MULTIMEDIALNY „HISTORIA POLSKIEGO PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO”

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych. Prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:
- uczniowie klas 1-3
- uczniowie klas 4-6
- uczniowie klas 7 i 8

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy:

I. W konkursie plastycznym prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych
W kategorii wiekowej: klasy 1-5 tematem pracy jest „PIĘCIOBÓJ NOWOCZESNY-DYSCYPLINA SPORTOWA”
▪Praca musi być wykonana indywidualnie.
▪Każdy uczestnik może przysłać maksymalnie 1pracę
▪Format pracy: A4
▪Technika wykonanie: malarska, dowolna, płaska (plakatówka, akwarela, tempera, akryl, kredki pastelowe lub dowolne łączenie w/w technik)

II. W konkursie multimedialnym zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu na temat: „HISTORIA POLSKIEGO PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO”
1.Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
▪Uczniowie klas 6 szkoły podstawowej
▪Uczniowie klas 7,8 szkoły podstawowej

Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzenie prezentacji multimedialnej o objętości do 20 slajdów, która powinna działać samodzielnie po uruchomieniu lub filmu (czas trwania filmu 3-5 minut).

Uczestnicy przesyłają zapisaną na płycie CD lub DVD jedną pracę konkursową w formacie umożliwiającym odtworzenie w środowisku WINDOWS.

Na konkurs multimedialny każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac.

W prezentacji muszą być zawarte informacje o materiałach źródłowych.

Wraz z płytą uczestnicy przesyłają informację o autorze: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły (wraz z numerem telefonu), do której autor uczęszcza, adres szkoły wraz z adresem e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wspomagającego projekt.

Prezentacje/ film będą oceniane według następujących kryteriów:
•zgodność z tematyką konkursu,
•dobór treści zgodny z tytułem konkursu,
•innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu

Pracę wraz z wypełnionymi załącznikami należy dostarczyć osobiście lub przesyłać drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków
ul. Kasztanowa 7/9
42-216 Częstochowa

w nieprzekraczalnym terminie do 21 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

do pobrania:

regulamin, metryczka, zgody

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 31.05.2021

Nagrody: miejsca I- III

Przedział wiekowy: 7-15 lat

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny