Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Ogólnopolski Konkurs „Uszyj Misia- hand made” dla dzieci z oddziałów onkologicznych

Z okzaji zbliżającego się Światowego Dnia Pluszowego Misia, Szkolny Klub Wolontariusza w Szkole Podstawowej nr 279 ogłasza Ogólnopolski Konkurs "Uszyj Misia".

Cele konkursu: 

  • przybliżenie najmłodszym historii powstania pluszowego misia,

  •  rozwijanie empatii i chęci pomocy innym, 

  • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań artystycznych, 

  • rozwijanie umiejętności manualnych dzieci, 

  • rozwijanie wrażliwości estetycznej,

  • kształtowanie inwencji i wyobraźni twórczej.


Przedmiotem Konkursu jest wykonanie maskotki MISIA (zwane dalej: „Przedmiotem Konkursu”), inspirowanej wierszem:

Misie są malutkie,
misie są grubiutkie.
Mój misiaczek przytulaczek
pewnie chętnie go poznacie.
|A zabawa jest z nim fajna
czasem śmieszna i zabawna.
Każdy chciałby mieć takiego,
pluszaka mięciuteńkiego.
Gdy przytulisz się do niego,
to poczujesz magię jego.
Oj misiaczku, oj misiaczku
Ty mój mały przytulaczku.


 

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
a) kategoria I- uczniowie klas I-III
b) kategoria II – uczniowie klas IV- VIII

Maksymalna ilość prac nadesłana z danej szkoły nie może przekraczać w danej kategorii 10 (tj. 5 z klas 1-3 oraz 5 z klas 4-8).

Praca konkursowa:
a) powinna być wykonane indywidualnie i samodzielnie,
b) powinna być maskotką, której wielkość nie jest mniejsza niż 15 cm.
c) powinna być uszyta maszynowo lub ręcznie
d) musi być czytelnie opisana na etykiecie dołączonej do pracy:
- imię i nazwisko autora,
- kategorii, do której kwalifikuje się uczeń,
- dokładny adres wraz z numerem telefonu placówki,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką powstała praca,
- dołączona zgoda (załącznik nr 1) wypełniona przez rodzica / prawnego opiekuna.

Terminarz Konkursu: składanie prac: do 19 listopada 2021 r. (liczy się data wpłynięcia prac do Organizatora)
ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły  https://sp279.edupage.org/   i na Facebooku https://www.facebook.com/profile.php?id=100030658605726 25 listopada 2021r.
w dniach 20.11- 24.11  odbędzie się wirtualne głosowanie na szkolnej stronie na Facebooku, na najlepszą pracę w kategorii: NAGRODA SPECJALNA
rozdanie nagród: nagrody zostaną wysłane pocztą do zwycięskich szkół.

Prace konkursowe należy przesłać na adres szkoły
Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii Krajowej „Gustaw” i „Harnaś”
ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa

z dopiskiem OGÓLNOPOLSKI KONKURS “Uszyj Misia”

Do prac konkursowych należy dołączyć dwa podpisane załączniki dostępne w Regulaminie.

Kryteria oceny prac konkursowych
a) poziom artystyczny,
b) sposób ujęcia tematu,
c) staranność wykonania,
d) samodzielność wykonania
e) zgodność z Regulaminem (prace, które nie spełnią warunków określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie).

W każdej kategorii wiekowej przyznane zostaną:
- nagroda za jedną  zwycięską pracę,
- cztery prace -nagrody za II i III miejsce
- dwie prace otrzymają wyróżnienie
- jedną pracę  komisja konkursowa wyróżni nagrodą specjalną.

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 25.11.2021r.

Nagrody: rzeczowe, dyplomy

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny