Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

„SŁOWA TISCHNERA” Ogólnopolski konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 w Krakowie.
Do udziału Organizatorzy zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Zadanie konkursowe:
Odnieś się do cytatu:
„A czymże jest piękno? Na to pytanie nikt jeszcze nie odpowiedział. Ale wiadomo jedno: ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie wszystko przemija. Wiosna i młodość, i woda w potoku, ale piękno wiosny i piękno młodości, i piękno potoków nie przemija, bo je potrafi uwiecznić artysta. Dzięki artyście jest ono wiekuiste.”
(Józef Tischner „Artysta” [w:] Alfabet Tischnera, wybór i opracowanie W. Bonowicz, Kraków 2012)
- wciel się w rolę Artysty i stwórz rysunek ukazujący piękno przyrody, wspaniały świat roślin i zwierząt
- opisz za pomocą prozy lub poezji zachwycające cię zjawisko przyrodnicze, oddaj urodę krajobrazu lub piękno flory i fauny.

Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria 1 - klasy I-III
Kategoria 2 - klasy IV-VI
Kategoria 3 - klasy VII-VIII

Praca plastyczna
Prace powinny być wykonane w formacie A3 lub A4.
Prace mogą być wykonane w dowolnej płaskiej formie plastycznej (rysunek kredkami, farby, wyklejanka, pastele, techniki łączone).
Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę pomysłowość autora, przekaz zgodny z tematem konkursu oraz estetykę pracy.
Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę oraz imię i nazwisko opiekuna (proszę o użycie liter drukowanych).

Praca literacka
Praca powinna być dostarczona w formie wydruku komputerowego. (Times New Roman, 12, inerlinia1,5 )
Objętość pracy nie może przekraczać dwóch stron wydruku A4.
Praca może mieć dowolną formę literacką, zarówno poetycką, jak i prozatorską.
Jury, oceniając prace, weźmie pod uwagę pomysłowość autora oraz przekaz zgodny z tematem konkursu.
Każda praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, nazwę szkoły i klasę oraz imię i nazwisko opiekuna, (proszę o użycie liter drukowanych).

Prace można dostarczyć osobiście lub przesłać do 1 marca 2023 r. na podany adres:
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 – Biblioteka Szkolna ul. Goszczyńskiego 44,
30-724 Kraków

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 20 marca 2023 r. podczas święta patrona szkoły.
Nieodebrane nagrody zostaną przesłane do zwycięzców pocztą.

 

do pobrania:

regulamin-konkursu-Slowa-Tischnera.2023

 

plakat-słowa-Tischenra.jpg

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny