Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA – Miedzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie, Dekanat Bielski oraz Fundacja Mater zapraszają dzieci i młodzież do udziału w XIV edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Święty Jan Paweł II w oczach dziecka, którego hasło brzmi w tym roku: „Wstańcie, chodźmy”.


Temat oraz szeroka formuła konkursu nieprzerwanie od ponad dekady przyciąga dzieci i młodzież. Każdego roku uczestnicy z całego świata nadsyłają ponad 1,5 tysiąca prac, a niesłabnące zainteresowanie świadczy o tym, jak wielkie znaczenie ma osoba Świętego dla młodego pokolenia, co niewątpliwie jest zasługą rodziców i opiekunów wychowanych w okresie pontyfikatu papieża Polaka. W ciągu dekady w konkursie wzięło udział ponad 21.000 dzieci i młodzieży (w  trzynastej edycji, w 2018 roku nadesłano ponad  1.600 prac z całego kraju oraz Ukrainy, Anglii, Rosji, Irlandii, Litwy).


Konkurs jest adresowany do ludzi młodych, z którymi Jan Paweł II czuł szczególną łączność i bliskość. Biorą w nim udział uczniowie wszystkich poziomów nauczania, włącznie ze szkołami specjalnymi.


Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane indywidualne (organizatorzy nie dopuszczają prac zbiorowych), jeden uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.


Konkurs będzie przebiegał w pięciu kategoriach:
- kategoria I:   dzieci przedszkolne
- kategoria II:  uczniowie klas I - III szkoły podstawowej
- kategoria III:  uczniowie klas  IV – VI szkoły podstawowej
- kategoria IV: uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej  i szkół   ponadpodstawowych
- kategoria V:  uczestnicy ze szkół specjalnych i  specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych


Tematyka pracy powinna być zgodna z hasłem XX Dnia Papieskiego “Totus Tuus” (Cały Twój).
Format pracy: dowolny.
Technika wykonania: dowolna, płaska (malarstwo, grafika, rysunek).

Skan lub zdjęcie pracy wraz ze stopką załączoną do regulaminu należy przesłać do dnia  20 IX 2020 r. na adres: konkursjp2_bielsk@wp.pl
Praca powinna być zeskanowana w jakości umożliwiającej druk (min. 300 dpi).
Wykonując zdjęcie pracy konkursowej należy zadbać o jednolite oświetlenie fotografowanej pracy, o maksymalne wypełnienie kadru fotografowaną pracą, o prostopadłe ustawienie obiektywu względem fotografowanej pracy, o rozdzielczość fotografii min. 300 dpi. Minimalna długość krótszego boku fotografowanej pracy powinna wynosić 3000 pikseli.
Dopuszczalny format pliku: jpg (dowolny rodzaj), pdf. Rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5 MB (megabajtów).
W nazwie pliku należy umieścić imię i nazwisko autora pracy.

do pobrania ze strony Organizatora:


Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego
Stopka

Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 16.10.2020

Nagrody: rzeczowe

Przedział wiekowy: 3-19

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny