Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

V EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CERAMIKI I MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH PT. „TAJEMNICZY OGRÓD”

Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie wchodzący w skład
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej ogłasza
V EDYCJĘ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CERAMIKI
I MAŁYCH FORM RZEŹBIARSKICH
PT. „TAJEMNICZY OGRÓD”

Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 7 do 19 lat, uczęszczających do: szkół podstawowych, oraz szkół średnich; pracowni ceramicznych oraz placówek oświatowo–wychowawczych i ośrodków zajęć pozaszkolnych. Udział w konkursie jest bezpłatny.

I. Celem Konkursu jest:
- propagowanie wśród dzieci i młodzieży ceramiki i małej formy rzeźbiarskiej;
- wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu, aktywizacja twórcza;
- kształtowanie świadomości artystycznej poprzez uczestniczenie w wydarzeniu kulturalnym.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursie:
- Prace mogą być wykonane z gliny (szkliwionej lub nie), masy solnej i papierowej, papier-mache lub wypalonej modeliny. Nie mogą być wykonane z plasteliny oraz innych nietrwałych materiałów.
Rozmiar prac: nie większy niż 50 cm x 50 cm. Prace powinny spełniać kryterium powieszenia
lub postawienia. Uprzejmie prosimy o odpowiednie zabezpieczenie prac przed uszkodzeniami oraz podpis umieszczony bezpośrednio na spodzie pracy.

- Prace opatrzone w wymienione poniżej załączniki należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do 10 kwietnia 2020 r. na adres:

Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie,
ul. Brożka 1a, 01-442 Warszawa
(placówka czynna jest od poniedziałku do czwartku
w godz.: 09.00 - 20.00 oraz w piątek w godz.: 9.00 – 19.00),
1. Karta zgłoszenia ucznia - Metryczka (załącznik nr 1)
2. Zgody (załącznik nr 2)
3. Karta zgłoszeniowa dla placówki (załącznik nr 3)

O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data dostarczenia przesyłki do placówki,
a nie data stempla pocztowego.

III. Uczestnicy konkursu będą oceniani w 4 kategoriach wiekowych:
◦ kategoria wiekowa (7 – 8 lat)
◦ kategoria wiekowa (9 – 11 lat)
◦ kategoria wiekowa (12 – 14 lat)
◦ kategoria wiekowa (15 – 19 lat)

IV. Komisja Konkursowa, w skład której wejdą nauczyciele sztuki i artyści plastycy oceni prace wg następujących kryteriów: walory artystyczne, technika wykonania, kreatywność, stopień trudności, adekwatność pracy do tematu, samodzielność wykonania.

V. Postanowienia końcowe:
- Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
- Uwaga: nie zwracamy nagrodzonych prac! Prace nienagrodzone (po wcześniejszym ustaleniu
terminu odbioru) można odebrać do 29 maja 2020 r.
- Limit prac zgłoszonych do konkursu z jednej placówki to 15 sztuk.
- Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc w IV kategoriach wiekowych oraz
przyznanie wyróżnień. Liczba przyznanych nagród zależy od poziomu artystycznego zgłoszonych prac.
- Lista nagrodzonych osób, zostanie opublikowana na stronie internetowej Zespołu Wolskich
Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie – www.zwpek.pl
oraz https://www.facebook.com/MDKwola/ w dniu 30 kwietnia 2020 r. o godzinie 18:00.
- Gala rozdania nagród i wyróżnień Konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia Wystawy
Pokonkursowej, która odbędzie się 14 maja o godz. 14.00 (czwartek) w Sali teatralnej
Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie, ul. Brożka 1a.

 

do pobrania ze strony organizatora konkursu:

Regulamin konkursu: http://mdk.zwpek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Regulamin-Tajemniczy-Ogród-2020.pdf

  1. Załącznik nr 1http://mdk.zwpek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-1-Karta-zgłoszenia-Tajemniczy-Ogród-2020-1.pdf

  2. Załącznik nr 2http://mdk.zwpek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-2-Zgody-konkursowe-Tajemniczy-Ogród-2020.pdf

  3. Załącznik nr 3: http://mdk.zwpek.pl/wp-content/uploads/2020/02/Załącznik-nr-3-Karta-zgłoszenia-placówki.pdf


 

 

Tajemniczy-ogród-2.png
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 30.04.2020

Nagrody: Rzeczowe

Przedział wiekowy: 7-19 lat

Region: woj. mazowieckie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny