Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

VII Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „CZYTANIE JEST PRZYGODĄ „

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z kl. I - VIII z terenu całej Polski.

Tematy prac konkursowych:
1.    Każda książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę i każda ma serce. Napisz list do Kornela Makuszyńskiego, w którym podziękujesz mu za książkę, która zrobiła na Tobie największe wrażenie.
2.    Czy Kornel Makuszyński miał rację, że „nie byłoby radości bez smutku”? W swojej pracy odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego utworu  pisarza.
3.    Książka naucza serce dobroci, naucza świętości cierpienia i pogody bólu. Wskaż bohatera literackiego stworzonego przez Kornela Makuszyńskiego, którego doświadczenia i postawa mogą być wzorem do naśladowania dla obecnej młodzieży.

Warunki techniczne:
Prace literackie powinny być napisane komputerowo (marginesy 1,5 cm, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12, odstępy miedzy wierszami – interlinia – 1,5), w objętości do 4 stron A4.
Prace nie mogą być wcześniej publikowane, ani nagradzane w innych konkursach.
Prace należy dostarczyć do dnia 3 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3
20-815 Lublin
z dopiskiem KONKURS LITERACKI

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Szkoła może przesłać dowolna ilość prac, które winny być dostarczone w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej na adres czytaniejestprzygoda@sp34.lublin.eu
Każdy uczeń może nadesłać tylko jedną pracę przygotowaną indywidualnie.


Kryteria oceny prac:
•    samodzielność,
•    twórcza realizacja wybranego tematu,
•    wartość merytoryczna i zgodność z tematem konkursu,
•    poprawność ortograficzna, językowa i stylistyczna

 

do pobrania ze strony Organizatora:

Regulamin konkursu

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: dyplomy, nagrody rzeczowe

Przedział wiekowy: uczniowie szkół podstawowych

Region: ogólnopolski

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny