Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

Wojewódzki konkurs dla dzieci i młodzieży „W wyobraźni – oczywiście. 2021. Moja podróż z pilotem Pirxem”

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 13 im. św. Barbary w ZSP 4 w Katowicach, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach. Filii nr 16 oraz organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu W wyobraźni – oczywiście. 2021. Moja podróż z pilotem Pirxem
serdecznie zapraszają uczniów klas I – VIII szkół podstawowych do udziału w konkursie, którego celem jest inspirowanie do twórczości artystycznej oraz promowanie dorobku prozatorskiego Stanisława Lema – pisarza, myśliciela i futurologa – z okazji 100. rocznicy jego urodzin. Zachęcamy do kreatywnych działań literackich i plastycznych, nad którymi Honorowy Patronat objął Dyrektor Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

 

Konkurs ma charakter czytelniczo-plastyczno-literacki i jest adresowany do uczniów klas I VIII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Prace zgłoszone na konkurs będą oceniane w trzech grupach wiekowych: klasy 1-3, klasy 4-6 oraz klasy 7-8.

Warunki konkursu:

I grupa
Kategoria plastyczna
Zadaniem uczestnika jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w
formacie A3 Moja podróż w kosmos zainspirowanej fragmentami Opowieści o
pilocie Pirxie Stanisława Lema (CYTATY). W przypadku prac wykonanych
techniką grafiki komputerowej dopuszcza się format A4.

II grupa
Kategoria literacko – plastyczna
Zadaniem uczestnika jest stworzenie dowolną techniką planszy opowieści
graficznej w formacie A3 do wybranego fragmentu Opowieści o pilocie Pirxie
Stanisława Lema. Prosimy o zatytułowanie swojej pracy. W przypadku prac
wykonanych techniką grafiki komputerowej dopuszcza się format A4.

III grupa
Kategoria literacko – plastyczna
Zadaniem uczestnika jest stworzenie dowolną techniką planszy opowieści
graficznej w formacie A3 do wybranego fragmentu Opowieści o pilocie Pirxie
Stanisława Lema. Prosimy o zatytułowanie swojej pracy. W przypadku prac
wykonanych techniką grafiki komputerowej dopuszcza się format A4.

Kategoria literacka
Moja podróż z pilotem Pirxem – w dowolnej formie rozwiń myśl, nawiązując
do treści zbioru opowiadań Opowieści o pilocie Pirxie Stanisława Lema.
Wymogi techniczne: wersja cyfrowa pracy, interlinia 1,5, czcionka Times New
Roman 14, objętość pracy do dwóch stron A4.

Uczestnika konkursu zgłasza nauczyciel, przekazując uzupełniony formularz
zgłoszeniowy w formie skanu/zdjęcia, klauzulę informacyjną oraz pracę
konkursową ucznia.

Pracę konkursową uczestnika i załączniki należy przesłać pocztą elektroniczną
do 31.01.2022r. na adres:
kosmicznykonkurs2021@gmail.com
Temat wiadomości: W WYOBRAŹNI-OCZYWIŚCIE-KONKURS,
prace plastyczne uczniów klas I-III oraz prace literacko-plastyczne należy
przesłać na adres Organizatora.

Prace powinny być podpisane na odwrocie w sposób czytelny (imię i nazwisko
autora, wiek, klasa, imię i nazwisko opiekuna, nazwa i dokładny adres szkoły).

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

KLAUZULA INFORMACYJNA

CYTATY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

regulamin

 

stanislaw lem konkurs

 

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator:

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Nagrody: brak informacji

Przedział wiekowy: uczniowie klas 1-8 szkoły podstawowej

Region: woj. śląskie

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: przez placówki

Typ: indywidualny