Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: Architektura Lublina i okolic ,,Pejzaże Mistyczne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: Architektura Lublina i okolic ,,Pejzaże Mistyczne” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych w Polsce i za granicą  w dwóch kategoriach wiekowych:
- klasy I-III  (6-9 lat)
- klasy IV-VIII (10-15 lat)

Celem konkursu jest promowanie regionu Lubelszczyzny poprzez  zapoznanie uczniów z urokliwymi zabytkami architektury miasta  Lublina i jego okolic oraz rozwijanie umiejętności wyrażania, za pomocą środków plastycznych, własnych przeżyć w kontakcie z architekturą.

Wymogi formalne:
- prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej (płaskiej) w formacie A3
- każda placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić maksymalnie 5 prac plastycznych w każdej z kategorii wiekowych,
- każda praca powinna zawierać na odwrocie  następujący opis:
tytuł pracy, imię i nazwisko autora oraz wiek i klasa,
imię, nazwisko oraz adres mailowy nauczyciela prowadzącego,
nazwa i adres szkoły, numer tel. oraz e-mail szkoły

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz zgodą  na prezentowanie i reprodukowanie prac oraz nazwisk autorów i ich opiekunów,


Termin składania prac:


- prace prosimy nadsyłać do dnia 28 lutego 2023 r. na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie ul. Sieroca 17, 20-089 Lublin

- lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona do dnia 31 marca 2023 r. na stronie    internetowej organizatora pod adresem: www.sp25.lublin.eu
Opiekunowie osób nagrodzonych i wyróżnionych zostaną powiadomione o wynikach      konkursu drogą mailową lub telefonicznie.

 

do pobrania:

regulamin konkursu

 
Konkurs należy do kategorii:


Organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej

« Termin przyjmowania prac na ten konkurs już upłynął. Sprawdź ostatnio dodane aktualne konkursy dla dzieci
Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: marzec 2023 r.

Nagrody: nagrody rzeczowe, dyplom

Przedział wiekowy: 6-15 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny