Po więcej konkursów zapraszamy na stronę: www.konkursydladzieci.eu

drukuj

XI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Przyroda w kolorach – Kwiaty. Inspiracje”

Młodzieżowy Dom Kultury z ul. Grunwaldzkiej 5 w Krakowie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 3-21 lat do udziału w konkursie plastycznym "Przyroda w kolorach".
Temat tegorocznej edycji: Kwiaty. Inspiracje

Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (malarstwo,  rysunek,  ceramika,  collage, forma przestrzenna, technika własna, fotografia, i in.).
Format prac dowolny.

.Jeden uczestnik konkursu może przesłać tylko jedną pracę (organizatorzy nie przyjmują prac zbiorowych).
Maksymalna ilość nadesłanych prac z placówki -5.
Można też zgłaszać prace indywidualnie.

Praca powinna być zaopatrzona w trwale przymocowaną do niej metryczkę identyfikacyjną, opisaną drukowanymi literami, zawierającą dane autora pracy, wg wytycznych z regulaminu.

Pracę, wraz z wypełnionymi załącznikami do konkursu należy dostarczyć do Organizatora konkursu do 31 maja 2021 r. (nie decyduje data stempla pocztowego).

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Grunwaldzka 5
31 -526 Kraków
Polska

Rozstrzygnięcie konkursu 15 czerwca.
Organizator zastrzega sobie zmianę terminarza Konkursu z uwagi na sytuację pandemiczną.

 

do pobrania ze strony Organizatora konkursu:

regulamin, zgoda na udział w konkursie, RODO

 

 


Organizator:

Termin zgłoszeń:

Termin rozstrzygnięcia: 15 czerwca

Nagrody: Grand Prix, I, II, III miejsca, wyróżnienia w kategoriach wiekowych i poszczególnych technikach plastycznych

Przedział wiekowy: 3-21 lat

Region: międzynarodowy

Przeznaczony dla: szkół, przedszkoli

Zgłoszenia: indywidualne, przez placówki

Typ: indywidualny